ร้องทุกข์ผ่านแอพพลิเคชัน “ปั่นเมือง”

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


ร้องทุกข์ผ่านแอพพลิเคชัน “ปั่นเมือง”  thaihealth


ร้องทุกข์ผ่านแอพพลิเคชัน “ปั่นเมือง” เฉลี่ยสัปดาห์ละ 200 เรื่อง


นายสุธน อาณากุล รองผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) รายงานในการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (กทม.) เรื่องการรับร้องเรียนจากแอพพลิเคชัน “ปั่นเมือง” ว่า สจส.ได้รับเรื่องการร้องเรียนจากประชาชนผ่านแอพพลิเคชันที่จัดทำขึ้นโดยมูลนิโลกสีเขียว เรื่องที่ร้องเรียนผ่านแอพพลิเคชันมากที่สุดได้แก่ เรื่องของพื้นผิวจราจร เช่น ขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อ ต่อมาเป็นเรื่องไฟส่องสว่าง และสถานที่รกร้าง เปลี่ยว โดยเฉลี่ยสัปดาห์ละ 200 เรื่องต่อวัน


ทั้งนี้ แอพพลิเคชันปั่นเมืองจัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างเมืองจักรยานที่ปรากฎข้อมูลแผนที่ปั่นเมือง คู่มือหาเส้นทางจักรยาน รวมถึงเปิดให้ประชาชนได้รายงานอุปสรรคการสัญจรต่างๆ ผ่านแอพลิเคชัน โดยข้อมูลจะถูกส่งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ หลังจากได้รับเรื่องแล้วจะส่งข้อมูลไปยังศูนย์รับแจ้งทุกข์ 1555 เพื่อจะส่งต่อไปยังสำนักงานเขตเพื่อกรองข้อมูล จากนั้นจะส่งต่อไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น สจส. และสำนักงานโยธา (สนย.) สำนักการระบายน้ำ (สนน.) เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ แต่พบว่า ระหว่างการต่อข้อมูลนั้น บางส่วนไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจน เช่น ภาพประกอบ พิกัดที่ชัดเจน จึงทำให้การแก้ปัญหาล่าช้า ต่อมาก็ได้ประชุมร่วมกันก็ยังอุปสรรคอีกคือ บางปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วแต่ไม่ได้รายงานไปยังผู้ร้องเรียน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ด้านเทคโนโลยี


ด้านพล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รองผู้ว่าฯกทม. กล่าวว่า หากประชาชนร้องทุกข์ทางแอพลิเคชันแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา ให้ประชาชนสามารถร้องเรียนผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ของกทม.โดยตรงแล้วให้สำนักงานเขตแก้ไขปัญหาทันที ทั้งนี้หากเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ก็ให้เข้าไปอบรมและให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code