ร่วมเดิน-วิ่งมหากุศล นครธน มินิมาราธอน ครั้งที่ 6

รพ.นครธน ฉลองครบรอบ 17 ปี สานต่อกิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 6 ในวันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2556 

โรงพยาบาลนครธน ฉลองครบรอบความสำเร็จ 17 ปี จัดกิจกรรมแข่งขัน  “เดิน-วิ่งมหากุศล นครธน มินิมาราธอน ครั้งที่ 6” สร้างเสริมสุขภาพคนไทยกายใจแข็งแรงต้อนรับปี 2557 และหารายได้สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิและองค์การสาธารณกุศลรวม 17 แห่ง พร้อมเตรียมเปิดตัวศูนย์สุขภาพนครธนอายุวัฒนา อีกขั้นแห่งความพร้อมในการดูแลสุขภาพลูกค้าด้วยการแพทย์แบบองค์รวม ตอกย้ำจุดยืนการเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพรับใช้ชุมชน

รองศาสตราจารย์ ญาณเดช ทองสิมา ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลนครธน กล่าวว่า ตลอด 17 ปีของการดำเนินงานโรงพยาบาลนครธนยึดมั่นในปณิธานอันแน่วแน่ที่จะพัฒนาความเป็นเลิศด้านการแพทย์อย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการคืนกำไรสู่สังคมด้วยการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ตามเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้ง การรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันการเกิดโรคเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญที่โรงพยาบาลนครธนให้น้ำหนักตลอดมาเพื่อช่วยพัฒนาสังคมไทยให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างยั่งยืน จึงได้นำกิจกรรมแข่งขันเดิน-วิ่งมหากุศล นครธนมินิมาราธอน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน “กิจกรรมมหากุศล” เพื่อสังคมกลับมาอีกครั้ง เพื่อตอกย้ำถึงจุดยืนดังกล่าวและฉลองครบรอบการดำเนินงานปีที่ 17 ของทางโรงพยาบาล

ทั้งนี้ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมครั้งนี้จะถูกนำไปสมทบทุนการดำเนินงานของมูลนิธิและองค์การสาธารณกุศลรวม 17 แห่ง ได้แก่ มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ มูลนิธิถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มูลนิธิโรคข้อในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สภากาชาดไทย มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย มูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย มูลนิธิ โรคไตแห่งประเทศไทย มูลนิธิกลุ่มแสงเทียน วัดบางไส้ไก่ มูลนิธิโรคตับ บ้านครูน้อย วัดพระบาทน้ำพุ มูลนิธิรามาธิบดี ศิริราชมูลนิธิ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มูลนิธิโรงพยาบาลนครธน และมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

นอกเหนือจากกิจกรรมดังกล่าว ภายใต้ร่มของโครงการกิจกรรมมหากุศลที่ทางโรงพยาบาลจัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงน้ำใจคนไทยให้ส่งถึงกัน ที่ผ่านมาโรงพยาบาลได้มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีที่ผ่านมา อาทิ การจัดกิจกรรมอายุวัฒนาบุญสัญจร การมอบเงินช่วยเหลือแก่มูลนิธิต่างๆ การมอบทุนการศึกษา การร่วมทอดกฐิน และเพื่อเป็นการตอกย้ำการเป็นโรงพยาบาลที่ส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี ล่าสุดยังมีกำหนดเปิดตัวศูนย์สุขภาพนครธนอายุวัฒนา เป็นอีกหนึ่งขั้นความพร้อม ในการดูแลสุขภาพดี แบบไม่ต้องรอเจ็บป่วย ด้วยการแพทย์แบบองค์รวมอย่างครบวงจรในหนึ่งเดียว

ด้านนายแพทย์ วิโรจน์ ตระการวิจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เผยว่า กิจกรรมแข่งขันเดิน-วิ่งดังกล่าว เปิดกว้างแก่ผู้รักสุขภาพทุกเพศทุกวัยและกลุ่มอายุ ได้ดำเนินต่อเนื่องมาถึงปีที่ 6 ก็ด้วยการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาพันธ์ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพไทย โดยปีนี้จะมีขึ้นในวันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2556 (วันหยุดรัฐธรรมนูญ) แบ่งการแข่งขันเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร และกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ระยะทาง 3 กิโลเมตร บนเส้นทางธรรมชาติ บางขุนเทียน-ชายทะเล

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันเพื่อชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ และรับของที่ระลึกเป็นเหรียญและเสื้อได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ที่โรงพยาบาลนครธน โทร 0-2450-9999 ค่าสมัครท่านละ 250 บาท

 

 

ที่มา : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ

Shares:
QR Code :
QR Code