ร่วมสร้างสังคมผู้บริโภคสีเขียว ในงานมินิกรีนแฟร์ “วันวิถีสีเขียว…กิน(ให้)ดี อยู่ดี มีทางเลือก”

โลกร้อน สภาพอากาศแปรปรวน ภัยพิบัติมากมาย โรคร้ายรุมเร้าคือสิ่งที่คนเราประสบในทุกวันนี้ ถึงเวลาที่ต้องจับมือร่วมกันเปลี่ยนแปลง ป้องกันแก้ไขและทำกันอย่างจริงจัง โดยเริ่มจากตัวเรา…ทำอย่างไรจะรักษาสุขภาพให้ปลอดพ้นจากโรคภัย เริ่มจากอาหารการกิน ผู้บริโภคต้องตระหนักมีความรู้ความเข้าใจถึงพิษภัยที่มากับอาหาร เปลี่ยนแปลงการบริโภคมาส่งเสริมการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์และไร้สารเคมี ที่ดีต่อสุขภาพตน สุขภาพสังคม สุขภาพสิ่งแวดล้อมเป็นการบริโภคอย่างยั่งยืนที่ส่งผลดีต่อธรรมชาติและโลกของเรามาสานพลังร่วมเป็น “ผู้บริโภคสีเขียว” ในงานมินิกรีนแฟร์ “วันวิถีสีเขียว…กิน(ให้)ดี อยู่ดี มีทางเลือก”
พบกับกิจกรรม,สาธิต …กินข้าวในสวน, กิน…เปลี่ยนโลก, เกษตรอินทรีย์…ดีต่อโลกอย่างไร?, สวนผักคนเมืองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ดีจริง?, กิน(ให้)เป็น…ลืมป่วย, นิทรรศการ ผูกพันธ์ฉันท์เพื่อน csa การเกษตรที่ชุมชนสนับสนุน, ldc วิสาหกิจชุมชน คนสานใจไร้สารพิษ ชม ชิม ช้อป จับจ่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์และไร้สารเคมีในตลาดสีเขียว และร้านกรีนจากเครือข่ายตลาดสีเขียว ทั้งร่วมสนุกขี่จักรยานชมสวน และเป็นหนึ่งเสียง “คำถามที่คุณ(ผู้บริโภค)อยากรู้” ได้ภายในงานมินิกรีนแฟร์ “วันวิถีสีเขียว…กิน(ให้)ดี อยู่ดี มีทางเลือก” ณ ศูนย์การค้ากลางแจ้งจตุจักรกรีน (ด้านหลังพิพิธภัณฑ์เด็ก) 30 พย.- 2 ธค. 55 เวลา 12.00 – 20.00 น. ทางเลือกที่สรรแล้วเพื่อสุขภาพตน…สู่การสร้างสังคมผู้บริโภคสีเขียว
และพบกับ งานกรีนแฟร์ครั้งที่ 6 งานแสดงผลิตภัณฑ์อินทรีย์และผลผลิตตลาดสีเขียวชุมชน “เศรษฐกิจสีเขียว…นำอาหารกลับบ้าน” 30 มค. – 2 กพ. 56 ณ สวนสาธารณะและอาคารศูนย์สร้างสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมเฉลยคำตอบที่คุณ(ผู้บริโภค)อยากรู้ กิจกรรมส่งเสริมการบริโภคอาหารท้องถิ่น การจัดแสดงผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ผลิตภัณฑ์สีเขียว ผลิตภัณฑ์จากชุมชนที่คัดสรรได้มาตรฐานให้เลือกซื้อเลือกชม อีกทั้งกิจกรรมรวมพลังผู้บริโภคสีเขียว เปลี่ยนโลกด้วยมือเรา
Shares:
QR Code :
QR Code