ร่วมสร้างสถานที่ปลอดแอลกอฮอล์

ร่วมสร้างสถานที่ปลอดแอลกอฮอล์ thaihealth


สคอ. หนุนเวทีความร่วมมือ จัดสถานที่ปลอดแอลกอฮอล์


เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ ห้องราชาวดี ชั้น 4 โรงแรมทีเค พาเลซ ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ร่วมจัดบูธนิทรรศการฯ และร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงกรอบแนวทางการดำเนินงานตามข้อตกลงความร่วมมือฯ เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทการทำงานของเครือข่าย ครั้งที่ 2 และทบทวนกรอบแนวคิดการดำเนินงาน วิเคราะห์ปัญหา วางแผน แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดสถานที่ราชการและสวนสาธารณะที่อยู่ในกำกับดูแลปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย


สภาพปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในด้านสังคมและเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค จึงดำเนินกิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดสถานที่ราชการและสวนสาธารณะที่อยู่ในกำกับดูแลปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ลงนาม ได้แก่ หน่วยงานราชการ 20 กระทรวง 7 สำนักบริหารกลาง ผู้แทนจาก 5 ศาสนา กองร่วมสร้างสถานที่ปลอดแอลกอฮอล์ thaihealthบัญชาการกองทัพไทย และ 3 เหล่าทัพ ผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบล สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2553 – 2556


นายกษิดิศ ขันธรัตน์ ผจก. สคอ. ร่วมเป็นวิทยากรเวทีเสวนา “การสนับสนุนการดำเนินงานในระดับพื้นที่ของเครือข่าย” ร่วมกับ นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, เภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่


 


 


ที่มา : สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ