ร่วมสร้างที่ทำงานในฝัน ตอบโจทย์ความต้องการของคนในองค์กร

ที่มา : มติชน


ภาพประกอบ สสส.


ร่วมสร้างที่ทำงานใฝัน ตอบโจทย์ความต้องการของคนในองค์กร thaihealth


เมื่อเข้าสู่วัยทำงาน เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตต้องอยู่ที่ทำงาน อาจจะมีบางช่วงเวลาที่เส้นแบ่งของงานและครอบครัวเริ่มเบลอ ๆ เวลาทำงานกัดกินเวลาครอบครัว จะดีกว่าไหมถ้ามีที่ทำงานซึ่งช่วยให้คุณสามารถจัดสรรเรื่องต่าง ๆ ในชีวิตได้ดีขึ้น


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักพิมพ์ Bookscape จัดเสวนาสาธารณะ The Best Place to Work – ที่(น่า) ทำงาน"  โดยมีนักบริหารองค์กร นักบริหารบุคคล นักออกแบบ และนักขับเคลื่อนประเด็นสุขภาวะครอบครัว มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็น ที่จะทำให้มองเห็นภาพของ 'ที่ (น่า) ทำงาน' ในยุคต่อไป 


ร่วมสร้างที่ทำงานใฝัน ตอบโจทย์ความต้องการของคนในองค์กร thaihealth


ณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว   สสส. กล่าวว่า ประเทศไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คนวัยแรงงานจะถูกบีบอัดด้วยภาระของครอบครัวที่ต้องดูแลทั้งเด็กและผู้สูงอายุ และต้องรับผิดชอบเรื่องงาน Work-Life Balance อาจจะ ไม่ใช่โจทย์ของการทำงานในยุคนี้ แต่ต้องเป็น Work-Life Integration (การผสมผสานงานและชีวิต)


"ตอนนี้เรากำลังเริ่มต้นตีโจทย์ใหม่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์สังคมสูงวัยของบ้านเรา เราก็มองว่า Work-Life Balance อย่างเดียวอาจจะไม่ใช่แล้ว Work-Life Integration น่าจะเป็นเรื่องของ Family Happy Workplace บทบาทของที่ทำงานมีส่วนเอื้อหรือสร้างเงื่อนไขให้คนวัยแรงงานได้ดูแลคนในครอบครัวที่มีหลายวัยได้ดีอย่างไร แล้วก็ส่งผลต่อสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นที่พื้นฐานของสังคมได้อย่างไร คนทำงานที่จะสามารถบูรณาการชีวิตทั้งในเรื่องงาน เรื่องส่วนตัว เรื่องครอบครัวได้ มันไม่ได้ ส่งผลดีเฉพาะแค่ตัวเขาเองหรือผลประกอบการที่ดีขึ้น แต่มันส่งผลต่อ คุณภาพชีวิตของคนในครอบครัวได้จริงๆ"


ร่วมสร้างที่ทำงานใฝัน ตอบโจทย์ความต้องการของคนในองค์กร thaihealth


รศ.ดร.พิภพ อุดร อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อดีตผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า หนึ่งในอนาคตสำหรับนโยบายที่สำคัญของที่ทำงานคือ ต้องสร้างทางเลือก (Option) ให้คนได้มีโอกาสได้เลือก (Choice) เพราะเงื่อนไขของคนทำงานแต่ละคนไม่เหมือนกัน


"เราไม่สามารถจะทำ Standard Policy เพื่อจะให้ทุกคนอยู่ภายใต้การปฏิบัติที่เหมือนกันได้ ในทางปฏิบัติต้องเปิดให้คนมี Option ในการเลือกคนรุ่นใหม่เป้าหมายในชีวิตของการทำงานคืออะไร เขาต้องการความท้าทาย เขารู้สึกว่าต้อง For higher purpose ถ้ามาทำงานเพื่อเงิน มันเบื่อ วันนี้ไปทำงานอีกแล้ว แต่ก็ต้องไปเพราะว่าได้เงิน แต่ถ้าไปเพราะ Higher purpose ทำงานเพื่อให้อะไรบางอย่างมันดีขึ้น ทำอะไรบางอย่างเพื่อให้มันสำเร็จ มันมีพลังในการทำงานและ Achievement แบบนั้น เป็น Motivation ที่ดีที่สุด"


ร่วมสร้างที่ทำงานใฝัน ตอบโจทย์ความต้องการของคนในองค์กร thaihealth          


ผศ.ดร.รชพร ชูช่วย อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ขณะนี้บริษัทจำนวนมากใช้พื้นที่ทำงานไม่ได้เป็น Office Space แต่ใช้เป็นแบบ Campus เหมือนมหาวิทยาลัย คือ มีพื้นที่หลากหลายมาก ที่พนักงานจะเลือกใช้ได้ ไม่จำเป็นจะต้องมีพื้นที่แบบเดียว"Model นี้ น่าจะเป็น Model ที่จะสามารถช่วยให้พนักงานเลือก เพราะถ้า Relax เกินไปก็เบื่อเหมือนกัน เพราะมีคนพูดเหมือนกันว่า พื้นที่ที่เป็น Co-working space ที่มีคนเดินไปเดินมาขวักไขว่ บางคนก็ทำงานไม่ได้ เพราะฉะนั้นต้องเปิดโอกาสให้เกิดพื้นที่ที่หลากหลาย ถ้าออฟฟิศเราเล็ก เราให้เขาออกข้างนอกได้ ต้องเชื่อใจกัน แล้วในที่สุดต้องวัดกันที่ Performance ว่าคุณทำงานได้ดีหรือเปล่า คุณสามารถจะ Deliver งานที่คุณได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างตรงเวลา มีคุณภาพ จะออกไปกินกาแฟวันละ 4 ชั่วโมงก็ไม่ใช่ประเด็น มาออฟฟิศวันละ 2 ชั่วโมงก็ได้ถ้าคุณ Deliver งานเสร็จ"


ร่วมสร้างที่ทำงานใฝัน ตอบโจทย์ความต้องการของคนในองค์กร thaihealth          


ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ME by TMB Digital Banking ในเครือธนาคารทหารไทย กล่าวว่า การที่เราจะบอกว่าคนรุ่นใหม่เปลี่ยนงานบ่อย จริง ๆ สิ่งที่เขาเปลี่ยนบ่อยไม่ใช่เรื่องของงาน แต่เป็นเรื่องของโจทย์ที่ท้าทายเขา และสิ่งที่เขาคิดว่าเขาจะทำงานได้ ซึ่งต้องเข้าใจก่อน เพราะว่ามีความเปลี่ยนแปลงในแต่ละเจเนอเรชั่น สำหรับคนรุ่นใหม่ ถ้างานท้าทาย ทำแล้วสนุก เขาพร้อมที่จะทำงานหนักโดยที่ไม่ต้องร้องขอ แต่ถ้างานจำเจ เขาจะรับไม่ได้ นั่นเป็นปัญหาของงาน


"เขาตั้งคำถามว่า WHY? ตลอด ว่างานตัวนี้ทำไม เขาต้องการเข้าใจเป้าหมายหรือ Purpose ของงานตัวนี้ที่เขาทำว่าจะสร้างประโยชน์ต่อองค์กรหรือประโยชน์ต่อผู้อื่นอย่างไร พอเป้าหมายของการทำงานของเขาชัด จริง ๆ ไม่มีปัญหาเลย คนรุ่นใหม่มีวินัย เราต้องเชื่อว่าเขามีศักยภาพ เชื่อว่าเขามีความ รับผิดชอบ ต้องเปิดโอกาสให้เขาสามารถบริหารชีวิตส่วนตัว กับชีวิตงานเขาเอง โดยที่เขารู้สึกว่าเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนในการทำงานตรงนี้"


"ทันทีที่เราวัด Performance ชัด ที่เหลือไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ เขามาทำงานตรงเวลาไหม วันนี้น้องไม่อยากอยู่ที่ทำงานไม่เป็นไร แค่ performance น้องที่ตกลงกันไว้ต้องได้ ก็โอเค ก็ไม่ได้เป็นปัญหาขององค์กร เพราะองค์กรท้ายที่สุดต้องการ Performance ไม่ได้ต้องการคนมาตอกเวลา"


ดร.เบญจรงค์ ยังเสริมเพิ่มเติมว่า ที่ทำงานจะต้องมี Informal network (ปฏิสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการ) ในที่ทำงาน จะทำให้เรื่องงานขับเคลื่อนได้เร็ว งานบางอย่างคุยจบบนโต๊ะส้มตำ ไม่จำเป็นต้องผ่านคณะกรรมการเยอะแยะ ที่กว่างานจะเสร็จใช้เวลานานมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่เกลียดที่สุด ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมี Informal network ในองค์กร


นอกจากนี้บริษัทที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นที่ทำงานอันเป็นมิตรต่อชีวิตของพนักงาน ยังได้มาแบ่งปันมุมมองการสร้างที่ (น่า) ทำงานอีกด้วย


ร่วมสร้างที่ทำงานใฝัน ตอบโจทย์ความต้องการของคนในองค์กร thaihealth


จิระวัฒน์ ภูมิศรีแก้ว ผู้จัดการฝ่ายนโยบายและความสัมพันธ์ภาครัฐ บริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ที่กูเกิลอยากให้ที่ทำงานเป็นเหมือนบ้าน ทำไมต้องเป็นอย่างนั้น เพราะอยู่บ้านเราเป็นตัวเรา 100% เขาอยากให้เราแสดงความคิดเป็นตัวเรา 100% ซึ่งสิ่งนี้อยู่ในบริบทที่งานของกูเกิลต้องใช้ความรอบด้านของทีมทำงานพอสมควร เพราะหลาย ๆ Product ที่กูเกิลทำขึ้นมา ตอบโจทย์คนทั้งโลก ไม่ใช่ตลาดใด ตลาดหนึ่ง ประเทศใด ประเทศหนึ่ง


ดังนั้นแล้วการทำสถานที่ทำงานให้น่าทำงาน ไม่ได้มีคำตอบในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต่เป็นหลาย ๆ เรื่องรวมกัน เช่น ที่กูเกิลให้ความสำคัญกับพื้นที่ในการทำงาน โจทย์ขององค์กรที่ชัดเจนทำให้พนักงานรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ มีส่วนในการผลักดันการเปลี่ยนแปลง ความหลายหลายของพนักงานที่ไม่จำกัดด้านเพศ ศาสนา และสีผิว หรือระบบบริหาจัดการในการทำงานที่สนใจในเรื่องผลลัพธ์ของงาน เป็นต้น


ร่วมสร้างที่ทำงานใฝัน ตอบโจทย์ความต้องการของคนในองค์กร thaihealth


นาฎฤดี อาจหาญวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า ดีแทคมีหลักความเชื่อในการดูแลพนักงาน โดยมองว่า เรื่องประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับดีแทค อยากให้พนักงานที่มีโอกาสหนังสือพิมพ์มติชนรายวันร่วมงานกับดีแทค ให้เขาได้รู้สึกมีความสุขเมื่ออยู่ในออฟฟิศ หรือในเวลาทำงานหรือแม้แต่กระทั่งนอกเวลางานด้วย ดูแลสวัสดิการที่ครอบคลุม บางครั้งดูแลไปถึงลูกของพนักงานด้วยที่จะมาใช้พื้นที่ในออฟฟิศ เป็นต้น


"เราดู Experience ตั้งแต่ต้นเริ่มทำงานกับดีแทค จนออกจากเราไป ลักษณะของการดูแลพนักงานในออฟฟิศของเรา คือ สร้างเสริมให้เขามีประสบการณ์ที่ดี เวลาที่เราให้คนทำงานที่บ้านเมื่อไหร่ ยังไงก็ได้ จะเห็นว่า Principal ใหม่ของดีแทคก็คือว่า เราบริหารจัดการประสบการณ์พนักงานก็คือ 1. Care ใส่ใจ เราต้องเอาใจใส่พนักงานให้แน่ใจว่าเขามีสุขภาพ ที่ดีไม่ติดโควิด 2. Trust ต้องมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ทำงานที่บ้านก็ได้ เลือกเวลาทำงาน คิดว่าจะมาทำงานเมื่อไหร่วันไหนก็ได้ แล้วก็ต้อง Collaborate กันได้ ต้องมี Connected กันอยู่ ถ้าเวลามาเจอกัน ก็จะมี ความหมาย แล้วสุดท้ายก็คือ มี Flexibility ก็คือมีความยืดหยุ่น ให้มันตอบโจทย์ ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป"


ร่วมสร้างที่ทำงานใฝัน ตอบโจทย์ความต้องการของคนในองค์กร thaihealth


รวิศ หาญอุตสาหะ ซีอีโอ บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด กล่าวว่า ประเด็นสำคัญของที่ศรีจันทร์ คือ การสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรได้ทราบว่า แต่ละแผนกกำลังทำงานอะไรอยู่ ทำเพื่ออะไร แล้วสรุปส่งให้พนักงานทุกสัปดาห์ เพื่อให้เขาได้รับรู้ ได้เห็นความก้าวหน้าของงาน และได้เห็นว่าบริษัทเคลื่อนไปในทิศทางไหนทุกสัปดาห์


"สิ่งหนึ่งที่ผมพยายามทำมาตลอดและพยายามทำมากขึ้น ผมเชื่อว่า การพูดคุยกับมนุษย์แบบนี้เป็นเรื่องสำคัญมาก ผมพบว่าองค์กรผมช่วงหลัง ๆ พบว่า งานเสร็จเร็วขึ้น ไม่ใช่เพราะว่าคนทำงานหนักขึ้น แต่คนพูดกันเยอะขึ้น ผมคิดว่าอันนี้ผมพยายาม ค่อย ๆ เปลี่ยน ใน 1 วันของผม ประมาณครึ่งวันผมคุยกับคน และลดงานที่เป็น Automate แล้วเอาเวลามาพูดคุยกันดีกว่า"999archแจกเครดิตฟรี

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ