ร่วมมือป้องกันยาเสพติดในชุมชน

          /data/content/25575/cms/e_flprtvxyz568.jpg


           ชมรมเยาวชนนักพัฒนาตำบลโคกกรวด  เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและเครือข่ายเยาวชนนักรณรงค์งดเหล้าจังหวัดนครนายก ร่วมสนับสนุนการดำเนินงาน ป้องกันและตรวจสกัดยาเสพติด ในพื้นที่ตำบลโคกกรวด  อำเภอปากพลี  จังหวัดนครนายก 


            เมื่อวันที่  21 สิงหาคม 2557  ณ จุดสกัดแยกเลาคา ถนนสาย ท่าแดง-น้ำตกวังม่วง-เขาใหญ่  โดยมี พ.ต.ท.พชต วงศ์ประณุต สารวัตรใหญ่ สถานตำรวจภูธรนาหินลาด และนางยุพิน พานทอง กำนันตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก เป็นผู้นำในการดำเนินงาน


             ในการดำเนินงานตั้งจุดสกัดยาเสพติดในครั้ง ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้นำท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรนาหินลาด เจ้าหน้าที่ทหารจากจังหวัดปราจีนบุรี โดยเป็นการสนธิกำลัง เพื่อป้องกัน และแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ซึ่งเครือข่ายเยาวชนนักรณรงค์งดเหล้า ได้เข้าร่วมกิจกรรม และรณรงค์แจกสื่องดบุหรี่ เหล้าครบพรรษา 


 


 


               ที่มา : เยาวชนนักรณรงค์งดเหล้าจังหวัดนครนายก โดย ละอองทิพย์ ใจสุข


               ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code