ร่วมพัฒนาเด็กรู้เท่าทันสื่อ

ร่วมพัฒนาเด็กรู้เท่าทันสื่อ thaihealth


มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ลงพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้กับเด็กในการรู้เท่าทันภัยจากสื่อต่างๆ


เมื่อเร็วๆ นี้ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ลงจัดกิจกรรมให้กับน้องๆ ชั้นประถมศึกษาชาวปกาเกอญอและโปว์ ทำกิจกรรมเท่าทันสื่อเบื้องต้น โฆษณา ความรุนแรงแฝงในหนังละคร วิเคราะห์นิตยสารดารา พร้อม Rally เท่าทันขนมกรุ๊บกรอบ น้ำตาล โปเตโต้รัน เท่าทันเรื่องเพศ


ซึ่งให้เด็กๆ คิดเรื่องจากการได้วิเคราะห์นิตยสารเพื่อบอกเพื่อน เรื่องที่มีประโยชน์ และไม่มีประโยชน์โดยใช้รูปในนิตยสาร 

เด็กน้อยกลุ่มหนึ่ง เลือกรูปอาหาร และบอกเล่าด้วยภาษาที่น่ารักแบบเด็กๆ ชาวเขาว่า "กิงอาหารเช้ามีโยชน์มีวิตามิน บำรุงสมอง"โดยเชื่อมโยงงานพื้นที่เกษตรเพื่ออาหารเช้า ซึ่งเป็นงานที่น้องๆ ทำกันอยู่เป็นการเชื่อมโยงการใช้ชีวิตได้อย่างเท่าทัน


 


 


ที่มา : สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ