ร่วมการสร้างสวัสดิการการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย

มูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชน ขอเชิญร่วมกิจกรรม “ร่วมการสร้างสวัสดิการการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัยและวัฒนธรรมผ้าป่าหนังสือสู่ชุมชน” ปีที่ 2 /2556

นางจันทร์เพ็ญ สินสอน ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชน กล่าวว่า มูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชน แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ประชาคมสุรินทร์สร้างสุข ได้ตระหนักถึงการอ่านหนังสือส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เร่งสร้างวัฒนธรรมการอ่านในสังคมสุรินทร์ตามนโยบายรัฐบาล ที่ให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรี ปี 2552 จึงได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนที่เกี่ยวข้องและเครือข่าย 32 ชุมชนเทศบาลเมืองสุรินทร์ จัดมหกรรม “ร่วมการสร้างสวัสดิการการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัยและวัฒนธรรมผ้าป่าหนังสือสู่ชุมชน” ปีที่ 2 /2556 ในวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556 ณ เวทีลานเชียงปุม อบจ.สุรินทร์ เพื่อมอบข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่องสวัสดิการการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย มอบหนังสือให้แก่ชุมชน โรงเรียนที่ขาดแคลน หมุนเวียนให้เกิดการอ่าน

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม การแสดงนิทรรศการการเรียนรู้ การประกวดเขียนเรื่องเล่า “อ่านเพื่อเปลี่ยน” การประกวดคำขวัญของชุมชนและยังมีการประกวดบนเวที อาทิ การประกวดเล่าเรื่องจากการอ่าน จากหนังสือที่ชอบอ่าน การประกวด “แดนซ์อ่าน” ชิงเงินรางวัลมากมายในงานด้วย

 

 

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

Shares:
QR Code :
QR Code