ร่วมกันเปลี่ยนเมือง ให้เป็นทางเท้าของทุกคน

       สสส. ผนึกพลังนักศึกษา ชวนเข้า “เว็บไซต์เปลี่ยนเมือง” สร้างความเข้าใจ Universal Design รวม 50,000 รายชื่อ ให้กำลังใจผู้ว่า กทม. ดันทางเท้าราชประสงค์ เป็นทางเท้าของทุกคน


/data/content/26085/cms/e_adkmopstvwx6.png


      เมื่อวันที่ 8 ต.ค. ที่ห้างสรรพสินค้าสยามแควร์วัน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับกลุ่มนิสิตนักศึกษา “เข้า-ใจ-ให้ พาอาสาสมัครนักดนตรี 50 คน ร่วมกับนักดนตรีผู้พิการ แสดงดนตรี(แฟลชม็อบ)ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์  www.givetheheart.com รณรงค์ประเด็นการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล(Universal design) แสดงถึงการใช้ชีวิตร่วมกันได้ของทุกๆ คน หากมีสิ่งแวดล้อมที่พร้อมอำนวยความสะดวก ก็สามารถใช้รถเมล์คนเดียวกันได้ เดินทางเท้าทางเดียวกันได้  


       ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. กล่าวว่า เว็บไซต์นี้เป็นความร่วมมือระหว่าง สสส. และนิสิตนักศึกษาหลากสถาบัน จะมีกิจกรรม Interactive game สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในประเด็นสิทธิพื้นฐานที่ทุกคนควรได้รับ เพื่อผลักดันให้เกิดการดําเนินงานออกแบบปรับปรุงพื้นที่สาธารณะโดยยึดหลัก Universal Design ในไทย และรวบรวมรายชื่อเป็น 5 หมื่นความเข้าใจ ยื่นเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นกำลังใจในการเริ่มดําเนินการโครงการสี่แยกราชประสงค์ใจดี ในวันเสาร์ที่ 8 พ.ย. 2557 ณ ลานกิจกรรม ห้างสรรพสินค้าสยามแควร์วัน


       “สืบเนื่องจากวันที่ 7 ส.ค.ที่ผ่านมา สมาคมสถาปนิกฯ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ริเริ่มโครงการการ “ราชประสงค์ใจดี” เป็นการออกแบบปรับปรุงพื้นที่สาธารณะโดยใช้หลัก Universal design เอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานะ ทั้งผู้พิการ ผู้ใช้รถเข็นต่างๆ ใช้งานพื้นที่สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึ่งการออกแบบในปัจจุบันไม่มีการออกแบบเพื่อรองรับผู้ใช้งานกลุ่มดังกล่าว ทําให้เกิดปัญหาด้านความไม่เท่าเทียมในสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรจะได้รับ โดยเริ่มต้นใช้พื้นที่บริเวณราชประสงค์เป็นโครงการนําร่อง” ดร.ประกาศิต กล่าว


 


 


        ที่มา: สำนักข่าวสร้างสุข

Shares:
QR Code :
QR Code