รู้ไหม? กอดส่งรัก ให้อะไรกับลูกมากกว่าที่คิด

ที่มา : 10 Checklist เลี้ยงลูกให้มี ‘สุข’ ฉบับ ปฐมวัย (0-5 ปี) เล่มที่ 1 : สุขกาย สุขใจ 

                  เมื่อพ่อแม่กอดเด็ก  เด็กจะรู้สึกได้ถึงความรัก  ความห่วงใย ความผูกพัน อบอุ่น ปลอดภัย มั่นคง ความรู้สึกเหล่านี้ส่งผลต่อจิตใจของเด็กมาก

                  กอดลูกให้มากที่สุดใน 3 ปีแรกของชีวิต

                  3  ปีแรกของชีวิต  เป็นช่วงเวลาสําาคัญของการพัฒนาสมอง  เป็นโอกาสทองสําาหรับเด็กในการสร้างตัวตน  สร้างพื้นฐานชีวิต  ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับพ่อแม่เป็นเรื่องสําาคัญมากที่สุดในวัยนี้  เมื่อพ่อแม่กอดเด็ก  เด็กจะรู้สึกได้ถึงความรัก  ความห่วงใย ความผูกพัน อบอุ่น ปลอดภัย มั่นคง ความรู้สึกเหล่านี้ส่งผลต่อจิตใจของเด็กมาก การกอดจะเข้าไปเพิ่ม EQ ให้เด็ก ทําาให้เด็กเกิดความฉลาดทางอารมณ์ มีทัศนคติที่ดีต่อตัวเองและคนรอบข้าง  จะสังเกตเห็นว่าเด็กที่พ่อแม่กอดเขาบ่อย  ๆ  จะเป็นเด็กอารมณ์ดี ยิ้มง่าย มองโลกในแง่บวกการกอดและสัมผัสใกล้ชิดจากแม่กับลูก  ยังเป็นสื่อที่ส่งผลให้ระบบประสาททําางานได้ดีขึ้น การทําางานของสมองก็ดีขึ้น กอดจึงทําาให้ไอคิวเด็กสูงขึ้นตามไปด้วยนอกจากนี้ ยังพบว่าในเด็กที่มีอาการเจ็บป่วย เช่น อาการที่เกิดจากความเครียด โรคหืด อาการบาดเจ็บต่าง ๆ การกอดจะเข้าไปช่วยให้ความเจ็บปวดบรรเทา ความผิดปกติในอวัยวะต่าง ๆ  ของเด็กดีขึ้นได้อย่างไม่น่าเชื่อ

                  แล้วเราจะกอดลูกตอนใหนได้บ้าง?

                  นมแม่กับ ‘อ้อมกอด’ ที่แนบแน่น วินาทีที่แม่ลูกมีการสัมผัสกัน ทั้งสายตา เสียง กลิ่นของนมแม่ จะสร้างความอบอุ่น ความรู้สึกมั่นใจและความปลอดภัย กระตุ้นการเติบโตของสมองได้ดียิ่งขึ้น

                  นั่งตัก อ่านหนังสือเล่มแรกในชีวิต การอุ้มลูกนั่งตักโอบกอด พร้อมให้ดูภาพสีสันสดใส จะเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ ช่วยสานสัมพันธ์ ความรัก และน้ำเสียงอ่อนโยน จะกระตุ้นให้รู้สึกเพลิดเพลิน เกิดเป็นพื้นที่สร้างการเรียนรู้ที่กว้างใหญ่อย่างที่คาดไม่ถึง

Shares:
QR Code :
QR Code