รู้เรื่อง ‘สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา’ ฐานที่ 1-3

ที่มา : แฟนเพจสุขภาวะชุมชน


ภาพประกอบจากแฟนเพจสุขภาวะชุมชน


รู้เรื่อง 'สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา' ฐานที่ 1-3 thaihealth


“สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา” คือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ นอกจากความรู้ในห้องเรียน โดยนำเอาธรรมชาติรอบตัวมาเป็นเครื่องเล่นทั้ง 5 ฐาน แต่ละฐานของสนามเด็กเล่น สร้างปัญญา จะส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาศักยภาพของตัวเอง ไปพร้อม ๆ กับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน


สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา ฐานที่ 1 “สระน้ำ อิน จัน”


 “สระน้ำ อิน จัน” เหมาะกับเด็ก 2-4 ขวบ โดยภายในฐานจะประกอบด้วย ‘บ่อทราย’ ที่มีทั้งส่วนพื้นราบและเนินทราย (ทรายละเอียด), ‘บ่อน้ำ’ ที่มีพื้นด้านล่างเป็นทราย เพื่อให้เด็กได้ทดลองเล่นทรายผสมน้ำ และ ‘เนินดิน’ ที่มีส่วนทางลาด คอยช่วยเรื่องการทรงตัว และทำให้เด็กได้ทดลองเล่นดินผสมน้ำ


เด็ก ๆ ที่เล่นฐานนี้จะได้พัฒนาเซลล์สมองส่วนซีรีเบลลัม (บริเวณท้ายทอย) ที่มีบทบาทในการควบคุมการสั่งการและประมวลผล เพื่อฝึกพัฒนาการด้านการทรงตัว และการเอาตัวรอด รวมทั้งการพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์และศิลปะ จากการเล่นวัสดุธรรมชาติอย่าง ดิน ทราย และน้ำ


รู้เรื่อง 'สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา' ฐานที่ 1-3 thaihealth


สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา ฐานที่ 2 “สระทารก”


 “สระทารก” เหมาะกับเด็ก 1-3 ขวบ (ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด) โดยภายในฐานจะประกอบด้วย ‘สระน้ำ’ เอียงระดับความลึก ให้มีทั้งส่วนตื้นและส่วนลึก มีทางเดินรอบสระ พื้นผิวขัดหยาบ ๆ เพื่อกันลื่น,


‘น้ำพุกลางสระ’ เพื่อสร้างรุ้งกินน้ำ, ‘น้ำพุข้างสระ’ ติดตั้งให้พุ่งเอียง โค้งลงในสระ, ‘ก๊อกน้ำและสายยาง’ และ ‘สไลเดอร์’ สูง 1.10 เมตร ทำมุมเอียง 40 องศา


 “สระทารก” จะช่วยพัฒนาความรู้สึกของเด็กที่รักการเล่นน้ำ ให้เปลี่ยนเป็นรักน้ำ แล้วค่อย ๆ ปลูกฝังให้เด็กอยากเรียนรู้เกี่ยวกับน้ำ เพื่อให้ในอนาคต เด็กจะสนใจที่จะแก้ปัญหาต่าง ๆ อาทิ น้ำท่วม น้ำแล้ง หรือน้ำเสีย เพื่อรักษาแหล่งน้ำที่เขารักเอาไว้ พร้อมทำให้เด็กสนใจเกี่ยวกับน้ำมากขึ้น ต่อยอดอนาคต เพื่อพัฒนาไปเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักประดิษฐ์ หรือวิศวกรทางน้ำ


รู้เรื่อง 'สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา' ฐานที่ 1-3 thaihealth


สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา ฐานที่ 3 “ค่ายกล Spider Man”


เหมาะกับเด็ก 3-10 ขวบ (ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด และการซ่อมบำรุงเครื่องเล่นอย่างต่อเนื่อง) ในฐานนี้จะประกอบไปด้วย ‘บ่อทราย’ ใช้เป็นทรายละเอียด กันการตกกระแทก, ‘โครงเสาไม้เนื้อแข็ง’ ที่ไม่มีมุมแหลมคม, ‘เชือกใยยักษ์’ ที่ใช้ในการประมง และ ‘ต้นไม้ใหญ่’ ที่มีกิ่งและลำต้นตรง เพื่อการเดินเชือก


ฐาน “ค่ายกล Spider Man” จะช่วยให้เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อ จากการปีนป่ายเส้นเชือก นอกจากนี้ การได้ออกกำลังกายอยู่ตลอดเวลา จะทำให้เด็กมีการเติบโต เรียนรู้การเคลื่อนไหวที่มั่นคงจากเครื่องเล่น ทำให้เด็กฉลาดและอารมณ์ดี

Shares:
QR Code :
QR Code