รู้เท่าทันอารมณ์ ทำอย่างไร ?

ที่มา : SOOK Magazine No.71


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


รู้เท่าทันอารมณ์ ทำอย่างไร ? thaihealth


อีคิว (Emotional Quotient) คือ ความสามารถในการรู้เท่าทัน และจัดการอารมณ์ของตนเองและผู้อื่น เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ความฉลาดทางอารมณ์ โดยทั่วไปแล้ว อีคิวประกอบด้วยทักษะ 3 อย่าง ดังนี้


1. ตระหนักรู้อารมณ์ เช่น กำลังโกรธ ต้องรู้ตัวว่าสาเหตุของอารมณ์โกรธของตัวเองเกิดขึ้นจากอะไร  


2. ควบคุมอารมณ์เพื่อจัดการและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เมื่อเกิดอารมณ์ติดลบขึ้นมา อย่าปล่อยให้อารมณ์พุ่งสูงขึ้นหรือดำดิ่งลง เพราะไม่ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ลองเปลี่ยนเป็นการควบคุมอารมณ์ของตนเองให้กลับสู่ภาวะปกติ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และพร้อมที่จะอธิบายถึงเหตุผลของตนเองโดยมีเป้าหมายการทำงานให้สำเร็จลุล่วง


3. จัดการอารมณ์ตนเองและผู้อื่น ผู้ที่มีอีคิวสูงจะคาดการณ์สถานการณ์ต่าง ๆ หรือ ควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกะทันหันได้เป็นอย่างดี เนื่องจากทักษะดังกล่าวหล่อหลอมให้รู้จักสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนรอบข้าง ตัดสินใจอย่างรอบคอบ รวมทั้งรับมือกับสถานการณ์ได้ทุกรูปแบบ


การรู้เท่าทันอารมณ์เป็นเรื่องที่สำคัญและไม่ควรมองข้าม ควรที่จะเรียนรู้ทำความเข้าใจตนเองให้มาก ฝึกควบคุมอารมณ์และการแสดงออกทางอารมณ์อย่างสม่ำเสมอ

Shares:
QR Code :
QR Code