รู้ทัน…ไข้หวัดใหญ่

ที่มา : หนังสือการฉีดวัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้สูงอายุ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย


รู้ทัน...ไข้หวัดใหญ่ thaihealth


แฟ้มภาพ


ไข้หวัดใหญ่ เกิดจากเชื้อไวรัส พบได้ในคนทุกอายุและพบบ่อยในฤดูฝน  ติดต่อโดยการหายใจเอาเชื้อไวรัสซึ่งแพร่กระจายมาจากผู้ป่วยหรือรับเชื้อจากการสัมผัสสิ่งของปนเปื้อนเชื้อโรค


อาการของโรค ได้แก่ ไข้ น้ำมูกไหล ไอ โดยทั่วไปอาการไม่รุยแรงและหายได้เองใน 3-5 วัน  แต่ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังหรือมีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง  อาจมีอาการรุนแรง มีภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดอักเสบ  ทำให้ต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลและอาจเสียชีวิตได้


การรักษาสุขภาพให้แข็งแรง  การรักษาอนามัยส่วนบุคคล  การล้างมือและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่มีความสำคัญในการป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่


แนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่  ซึ่งมีไวรัสชนิดเอและบี  แก่บุคคลที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนสูง ได้แก่ ผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น เบาหวาน หอบหืด ถุงลมปอดโป่งพอง  โรคหัวใจ  โรคไตวายเรื้อรัง  และผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือได้รับยากดภูมิคุ้มกัน

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ