รู้ทัน ก่อนโดนแกล้ง การรังแกทางออนไลน์ Cyber Bullying

ที่มา: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณะสุข

การรังแกกันไม่ใช่เรื่องปกติ…

                    รูปแบบการรังแกกันทางออนไลน์ Cyber Bullying

                    การล่วงละเมิด

                                        – ส่งข้อความที่รุนแรง หยาบคาย คุกคาม

                    การหมิ่นประมาท

                                        – ส่งหรือเผยแพร่ ข้อความเท็จ หลอกลวง

                    การปลุกปั่น สร้างกระแส

                                        – การใช้ภาษาที่รุนแรง จงใจทำให้เกิดความขัดแย้ง

                    ปลอมเป็นคนอื่น

                                        – การ hack email โดยแอบอ้างว่าเป็นบุคคลอื่น

                    การเปิดเผยความลับ

                                        – เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของคนอื่น ที่อาจเป็นความลับ เช่น ข้อความ รูปภาพ

                    Cyber stalking

                                        – การส่งข้อความซ้ำ ๆ ที่มีเนื้อหาคุกคาม ข่มขู่

 

Shares:
QR Code :
QR Code