รู้ทันภัยช่วงตรุษจีน

ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


รู้ทันภัยช่วงตรุษจีน thaihealth

แฟ้มภาพ


ปภ.แนะประชาชนรู้ทันอุบัติภัย ดำเนินชีวิตปลอดภัยช่วงเทศกาลตรุษจีน


นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า เทศกาลตรุษจีนตามธรรมเนียมและประเพณีปฏิบัติจะมีการจัดพิธีสักการะบูชาเทพเจ้าและบรรพบุรุษ อีกทั้งประชาชนมักเดินทางท่องเที่ยว ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายมากกว่าปกติ เพื่อความปลอดภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันอุบัติภัยและอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลตรุษจีน ดังนี้ การประกอบอาหาร ไม่เปิดเตาแก๊สอุ่นอาหารทิ้งไว้เป็นเวลานาน ดับไฟเตาหุงต้มอาหาร ปิดเตาแก๊สและวาล์วถังก๊าซทุกครั้งหลังใช้งาน


การจุดธูปเทียน เลือกใช้เชิงเทียนและกระถางธูปที่ทำจากทองเหลืองหรือดินเผา ไม่จุดธูปจำนวนมากในครั้งเดียว ห้ามจุดธูปเทียนทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแล รวมถึงดับไฟธูปเทียนให้สนิททุกครั้ง การเผากระดาษเงินกระดาษทอง ควรเผาในที่โล่งแจ้ง ห่างจากแหล่งเชื้อเพลิงและวัสดุติดไฟง่าย หรือเผาในภาชนะทนไฟที่มีฝาปิดมิดชิด พร้อมจัดเตรียมถังน้ำไว้ใกล้ๆ หากไฟลุกลามจะได้ควบคุมเพลิงทัน


การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ตรวจสอบโคมไฟประดับและไฟกะพริบบริเวณศาลเจ้าที่จีน (ตี่จู้เอี๊ยะ) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ปิดสวิตช์ไฟและถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังใช้งานหรือก่อนออกจากบ้าน ไม่จุดประทัดในพื้นที่เสี่ยงเพลิงไหม้ โดยเฉพาะบริเวณบ้านเรือน ใกล้ถังก๊าซ แนวสายไฟฟ้า หรือสถานีบริการน้ำมัน ควรจุด ในที่โล่งแจ้ง ซึ่งไม่มีวัสดุติดไฟง่ายและใกล้แหล่งเชื้อเพลิง เพื่อป้องกันสะเก็ดไฟกระเด็นไปติด ทำให้เกิดระเบิดและเพลิงไหม้


ไม่จุดประทัดในลักษณะเสี่ยงอันตราย โดยไม่โยนประทัดที่จุดไฟแล้วใส่กลุ่มคน ไม่ยื่นอวัยวะส่วนใดของร่างกายเข้าใกล้ ประทัดที่จุดไฟแล้ว ไม่ดัดแปลงประทัดให้มีแรงอัดสูงหรือมีเสียงดังกว่าปกติ ออกให้ห่างจากบริเวณที่จุดประทัดในระยะไม่ต่ำกว่า 10 เมตร ไม่เข้าใกล้บริเวณประทัดที่จุดไฟแล้ว เพราะอาจได้รับอันตรายจากสะเก็ดไฟ กรณีประทัดจุดไม่ติดหรือดับก่อนระเบิด ห้ามจุดซ้ำในทันที ให้ทิ้งไว้ประมาณ 15 นาทีค่อยนำมาจุดอีกครั้ง เพื่อป้องกันประทัดระเบิด ทำให้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตได้


กรณีเดินทางท่องเที่ยวควรเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมขับรถ โดยนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ทานยาที่มีฤทธิ์กดประสาท เพราะจะทำให้เกิดอาการง่วงนอนและหลับในได้ ตรวจสอบรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยเฉพาะเครื่องยนต์ ระบบเบรก ยางรถยนต์ สัญญาณไฟ ต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย พร้อมเติมน้ำในหม้อน้ำ น้ำมันคลัตช์ น้ำมันเบรก และน้ำมันเกียร์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม วางแผนและเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัย โดยศึกษาเส้นทางจากแผนที่ เว็บไซต์ แอฟพลิเคชันแนะนำเส้นทาง หรือระบบนำทางอัจฉริยะ (GPS Navigator) พร้อมเพิ่มความระมัดระวังในการขับรถผ่านเส้นทางที่ชำรุดและอยู่ระหว่างซ่อมแซม


จัดเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ประจำรถ อาทิ สายพ่วงแบตเตอรี่ ยางอะไหล่ กากบาทถอดล้อ พร้อมศึกษาวิธีใช้งาน เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้นำมาใช้งานได้ทันที ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด ไม่ขับรถย้อนศร ไม่แซงในระยะกระชั้นชิด ไม่ขับฝ่าสัญญาณไฟ และเร็ว เมา โทร ง่วงไม่ขับ จอดรถพักในบริเวณที่ปลอดภัย ทุกระยะทาง 150 – 200 กิโลเมตร หรือทุก 2 – 3 ชั่วโมง หรือเมื่อมีอาการง่วงนอน จะช่วยคลายอาการอ่อนล้าและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจากการหลับใน


ทั้งนี้ ตามคติความเชื่อของชาวจีน เทศกาลตรุษจีนถือเป็นการเริ่มต้นความเป็นสิริมงคลการประกอบพิธีกรรมด้วยความระมัดระวังและไม่ประมาท จะทำให้การดำเนินชีวิตเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและความปลอดภัย


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code