รู้ทันป้องกัน โรคในช่องปาก

ที่มา : คู่มือครอบครัวฟันดี กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข


รู้ทันป้องกัน โรคในช่องปาก thaihealth


แฟ้มภาพ


วัยทำงานมักพบปัญหาการสูญเสียฟันจากฟันผุที่ไม่ได้รับการรักษา ซึ่งฟันสามารถใช้งานไปได้อีกนาน ถ้าหมั่นดูแลอย่างสม่ำเสมอด้วยวิธีการ ดังนี้


1. กินอาหารให้เป็นเวลา


2. ลดการกินลูกอม ขนมขบเคี้ยว และอาหารรสเปรี้ยวจัด


3. ไม่สูบบุหรี่ หรือดื่มสุรา


4. แปรงฟันให้สะอาดทั่วทั้งปาก ร่วมกับการใช้อุปกรณ์เสริมที่จำเป็น เช่น แปรงซอกฟัน ไหมขัดฟัน


5. พบหมอฟันเพื่อตรวจและรับบริการอย่างน้อยปีละครั้ง

Shares:
QR Code :
QR Code