รู้จักบ้านแสนรักษ์

          บ้านแสนรักษ์ โครงการด้านการเกษตรอินทรีย์ เปิดตัวในวันที่ 24 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา เน้นการบริโภคอาหารที่ให้คงความเป็นไทย กินอยู่อย่างพอดี และเลือกบริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดสารเคมี

/data/content/23621/cms/acdimnotv134.jpg

          โครงการบ้านแสนรักษ์ได้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับเกษรอินทรีย์ การออกร้านชีวภัณฑ์อินทรีย์ การจำหน่ายผลผลิตอินทรีย์ของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีผู้สนในขเข้าร่วมกว่า 270 คน

          ศจ.นพ.ปัญญา ไข่มุก กรรมการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ได้กล่าวเน้นย้ำถึงการบริโภคอาหารที่ให้คงความเป็นไทย กินอยู่อย่างพอดี และเลือกบริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดสารเคมี ซึ่งโครงการเกษตรอินทรีย์บ้านแสนรักษ์ ได้ให้ทั้งอาหารสมองในด้านของการอบรม และช่วยเสริมอาหารกายด้วยผลผลิตอินทรีย์

        ทั้งนี้ มีบุคคลที่สำค้ัญต่อโครงการฯที่ให้เกียรติเข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการ เช่น

– รศ.ดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ อดีตคณบดีคณะเกษตร พร้อมคณะอาจารย์จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน

– คุณธนพณ พัฒนา ผู้จัดการตลาดศรีเมือง

– คุรกริชชา จึงเจริญ  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี

– นิตยสารเคหการเกษตร

– เจ้าของร้านเพื่อสุขภาพ บ้านผักปลายสวน (คุณจุ๋ม)

– เจ้าของแผงผักเพื่อสุขภาพ ตลาดไท (คุณต้อย)

– เจ้าของกิจการโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีความสนใจหันมาปลูกพืชอินทรีย์

          ทางโครงการจะเข้าพบผู้บริหารตลาดศรีเมือง ในการนำผลผลิตอินทรีย์ ไปตั้งจุดจำหน่ายและกระจายผลผลิต ซึ่งตลาดศรีเมืองเป็นแหล่งค้าส่งพืชผักทุกชนิดลงภาคใต้  เป็นการบริหารงานด้านการตลาดให้เกิดความมั่นต่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ


 

 

 

          ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Shares:
QR Code :
QR Code