รุกแก้เด็กตั้งท้องไม่พร้อมใน ร.ร.

พม. ระบุไทยมีเด็กหญิงอายุต่ำกว่า 20 ปีตั้งท้อง 100,000 คนต่อปี รุกแก้ปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมในโรงเรียน

พม. ระบุไทยมีเด็กหญิงอายุต่ำกว่า 20 ปีตั้งครรภ์ประมาณ 100,000 คนต่อปี

จากการเสวนา “คนรุ่นใหม่ รักให้เป็น” ในโครงการรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์ โดยนางนวลพรรณ ล่ำซำ หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนการรณรงค์และประชาสัมพันธ์โครงการ เปิดเผยว่า พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงเป็นห่วงปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พร้อม จึงทรงมีพระดำริให้ดำเนินโครงการรณรงค์การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น เน้นรณรงค์ให้เข้าถึงวัยรุ่นโดยตรงที่สถานศึกษารวมถึงผ่านช่องทางสื่อต่างๆ       

น.พ.ธราธิป โคละทัต อาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า ข้อมูลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ระบุไทยมีเด็กหญิงอายุต่ำกว่า 20 ปีตั้งครรภ์ ประมาณ 100,000 คนต่อปี หรือร้อยละ 14 แต่ละปีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งวัยรุ่นตั้งครรภ์มีความเสี่ยงติดโรคทางเพศสัมพันธ์ คลอดก่อนกำหนด เป็นต้น         

พ.ญ.บุญยิ่ง มานะบริบูรณ์ อาจารย์กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า ผลกระทบที่เกิดจากการตั้งครรภ์ไม่พร้อม นอกจากมีภาวะแทรกซ้อน เช่น ครรภ์เป็นพิษ คลอดยากต้องไปผ่าตัดแล้ว บางคนหลังคลอดต้องเลี้ยงลูกเอง  วัยรุ่นต้องคิดเยอะๆ  ส่วนผู้ชายที่ทำผู้หญิงท้อง ขณะนี้มีกฎหมายออกมาแล้วว่า ผู้ชายที่ทำผู้หญิงต่ำกว่าอายุ 15 ปี ท้อง หากถูกแจ้งความจะถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย ส่วนเรื่องของยาคุมฉุกเฉิน แม้มีประสิทธิภาพในการป้องกัน ควรใช้หลังจากมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน ถูกล่วงละเมิดทางเพศ         

นางศิริพันธุ์ พรหมพินิจ ผอ.ร.ร.ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ กล่าวว่า วัยรุ่นเป็นวัยที่อยากรู้อยากลอง พ่อแม่ผู้ปกครองและครูจึงมีส่วนสำคัญในการสร้างความเข้าใจเรื่องเพศสัมพันธ์ แต่หากพลาดพลั้งก็ไม่อยากให้ไปซ้ำเติมโดยมองเป็นเด็กมีปัญหา เสียอนาคต แต่ทุกฝ่ายต้องให้ความช่วยเหลือ         

น.ส.นภาพร เมฆาผ่องอำไพ หัวหน้าศูนย์ประชาบดี 1300 พม. กล่าวว่า ปัจจุบันพ่อแม่ขาดทักษะในการรับมือกับปัญหาพฤติกรรมของลูก โดยเฉพาะทักษะการสื่อสาร ซึ่งการบ่นว่าไม่แสดงออกถึงความรักต่อลูก        

 

 

 ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

Shares:
QR Code :
QR Code