รุกเช็กธุรกิจน้ำเมาแอบแฝงมอมเมา นศ.

ศธ.หาช่องเอาผิดทางกฎหมาย

รุกเช็กธุรกิจน้ำเมาแอบแฝงมอมเมา นศ. 

จากกรณีที่เครือข่ายหัวกะทิสร้างสรรค์ที่เกิดจากการรวมตัวกันขององค์การบริหารนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา 5 มหาวิทยาลัยได้ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา เพื่อขอให้ตรวจสอบธุรกิจแอลกอฮอล์ที่ทำการตลาดแบบแอบแฝงผ่านกิจกรรมนิสิตนักศึกษาและสถาบันการศึกษานั้น นายบุญลือ ประเสริฐโสภา รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ตนจะประสานไปยังนายสุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เพื่อทำหนังสือขอความร่วมมือไปยังอธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชน ให้ช่วยตรวจสอบว่ามีบริษัทเอกชนใดบ้างที่เข้ามาร่วมสนับสนุนการทำกิจกรรม และมอมเมานักศึกษาหรือไม่ เพราะกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ไม่มีนโยบายให้บริษัทเอกชนเข้ามาสนับสนุนให้นักศึกษาทำกิจกรรมที่ผิดหรือแอบแฝงเพื่อถ่ายทอดวาทะกรรมแฝงเร้นอยู่แล้ว หากพบทางมหาวิทยาลัยจะต้องรับผิดชอบโทษฐานปล่อยปละละเลย และจะพิจารณากฎหมายว่าจะสามารถเอาผิดกับบริษัทที่แอบแฝงผ่านการจัดกิจกรรมในมหาวิทยาลัยได้หรือไม่ รวมทั้งจะมีมาตรการที่เข้มงวดกวดขันต่อไป

       

ด้าน ดร.สุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการ กกอ. กล่าวว่า เท่าที่ทราบเคยมีบริษัทบางแห่งเข้าไปให้เงินสนับสนุนนิสิตนักศึกษาทำกิจกรรม โดยการทำหนังสั้น เพื่อโฆษณาสินค้าของตนเองหรือโฆษณาแอบแฝง ที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ทำหนังสือเวียนถึงมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อขอความร่วมมือเกี่ยวกับการทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่ไม่ให้รับการสนับสนุนจากบริษัทที่ทำธุรกิจแอลกอฮอล์หรืออบายมุขเด็ดขาด ทั้งนี้ อยากให้นิสิตนักศึกษาได้แจ้งกับทางมหาวิทยาลัยหรือส่งเรื่องมาที่ สกอ. เพื่อเราจะได้เข้าไปช่วยดูแล และในวันที่ 15 ก.ค.นี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการการประสานงานกิจการนิสิตนักศึกษา ที่มีรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนักศึกษาจากทั่วประเทศเข้าประชุมด้วย ซึ่งตนจะนำเรื่องนี้เข้าหารือด้วย เพื่อดูสถานการณ์ของแต่ละมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม สกอ.ไม่มีสิทธิห้ามหรือปิดกั้นบริษัทต่างๆ สนับสนุนกิจกรรมของนิสิตนักศึกษาหรือของมหาวิทยาลัยได้ แต่การเข้ามาสนับสนุนก็ต้องได้รับอนุมัติจากมหา-วิทยาลัยก่อน และทุกกิจกรรม ทุกชมรมจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าไปดูแล.

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

 

 

update:15-07-51

 

Shares:
QR Code :
QR Code