รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์งานรอบที่ 2 ตำแหน่ง นักสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม ด้านบริหารโครงการรณรงค์ (อัตราลูกจ้าง) ประจำสำนักสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม

Shares:
QR Code :
QR Code