รายงาน สถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิงพิการ

featured

เมื่อ​วันที่ 22 มิ.ย. 2565 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม และสมาคมส่งเสริมศักยภาพสตรีพิการ จัดเวทีนำเสนอข้อมูลรายงาน “สถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิงพิการ”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3OxaCDc

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ