ราชวิถีชูไลน์ ‘เฮลท์ตี้แรบบิท’

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ


ภาพประกอบจากเว็บไซต์บ้านเมืองและประชาชาติธุรกิจออนไลน์


ราชวิถีชูไลน์ 'เฮลท์ตี้แรบบิท' thaihealth


ถูกใจสายเเชท สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินฯ ออกสติ๊กเกอร์ไลน์ “เฮลท์ตี้แรบบิท” กระตุ้นการรักสุขภาพ


นพ.ไพโรจน์ เครือกาญจนา หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.ราชวิถี เปิดเผยว่า สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ในการดำเนินงาน “โครงการส่งเสริมและป้องกันคนไทยไม่ให้เจ็บป่วยฉุกเฉิน” ซึ่งในโครงการจะประกอบด้วยแผนย่อยๆ หลากหลายที่สอดคล้องกันเพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ สติ๊กเกอร์ไลน์นี้ เป็นอีกหนึ่งในแผนย่อยที่ต้องการกระตุ้นให้คนไทยรักและใส่ใจสุขภาพ เนื่องจากคนในยุคปัจจุบันมีการใช้สื่อโซเชียลมีเดียกันอย่างมากมาย ไลน์ก็เป็นอีกหนึ่งสื่อที่มีการใช้อย่างแพร่หลายมากในประเทศไทย การจัดทำไลน์สติ๊กเกอร์ เฮลท์ตี้แรบบิท ที่จะทำหน้าที่เสมือนเป็นตัวแทนในการกระตุ้นหรือเตือนให้คนไทยในยุคสมัยใหม่นี้ ซึ่งในระยะยาวจะต้องกลายเป็นผู้สูงอายุ ถ้าหากไม่มีการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดี ก็อาจจะเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ไม่จำเป็น นำไปสู่ความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ ขึ้นได้


“วันนี้เรารู้แน่ๆ แล้วว่า คนไทยจะมีอายุยืนขึ้นแน่ แต่จะทำอย่างไรให้คนไทยที่จะมีอายุยืนขึ้นส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีสุขภาพดี ไม่มีโรคเรื้อรังประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ดังนั้น ความท้าทายของสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยในการดำเนินการนี้จะต้องหารูปแบบที่จะตอบโจทย์ รวมทั้งหาทางทำให้มีผู้ป่วยฉุกเฉินลดลงหรือไม่เพิ่มขึ้นมากเกินไป การเลือกใช้สื่อไลน์นี้ ยังหวังผลในการกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่ส่งไลน์สติ๊กเกอร์ให้แก่ญาติผู้ใหญ่เพื่อแสดงถึงความห่วงใยและเตือน ในประเภทต่างๆ ผู้ที่ส่งสติ๊กเกอร์ไลน์นี้หรือผู้ที่ได้รับสติ๊กเกอร์ไลน์นี้จะได้มีโอกาสได้เรียนรู้ถึงความรู้ง่ายๆ ในการดูแลสุขภาพได้อีกช่องทางหนึ่ง” นพ.ไพโรจน์กล่าว


ราชวิถีชูไลน์ 'เฮลท์ตี้แรบบิท' thaihealth


นพ.ไพโรจน์ กล่าวอีกว่า สำหรับสติ๊กเกอร์ไลน์นี้ทางสมาคมและผู้ที่ออกแบบมีความเห็นตรงกันว่า จะใช้ตัวการ์ตูนกระต่ายเป็นสัญลักษณ์ของความคล่องตัว และผู้ที่ส่งสติ๊กเกอร์สามารถเป็นเพศใดก็สามารถใช้ได้ ความหมายของภาพในชุดไลน์เฮลท์ตี้แรบบิทนี้ จะสื่อความหมายภายใต้กรอบความคิดของโครงการ ส่งเสริมและป้องกันคนไทยไม่ให้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ที่มี 4 แนวคิด คือ 1.บริโภคเพียงอยู่รอด ที่รวมความถึงการบริโภคทั้ง อาหาร น้ำ ยา สื่อ เพศสัมพันธ์ ที่ถูกต้องและเหมาะสม 2.คำนึงความปลอดภัย ตั้งแต่การมีสติ ไม่ประมาท ปราศจากความเสี่ยง เลี่ยงภัย ระงับเหตุได้เร็ว เช่น การฉีดวัคซีนป้องกันตามคำแนะนำ การมีคาถาป้องกันโรคหวัด เช่น กินร้อนช้อนกลางล้างมือ การไปตรวจร่างกายตามความเหมาะสม การเรียนช่วยฟื้นคืนชีพ เป็นต้น 3.ทำใจให้สบาย กระต่ายชุดนี้ มุ่งหวังให้ใจเป็นสุข ให้รู้จักผ่อนคลาย ไม่เครียด เจียดเวลาพักผ่อน นอนพอสมควร รวมทั้ง การมีสติจะคอย การยิ้มแย้มแจ่มใส ไม่เครียด และ 4.ออกกำลังกายสม่ำเสมอ จะคอยกระตุ้นเตือนให้เราพยายามรักษาร่างกายให้แข็งแรง ด้วยการออกกำลังกายแบบต่างๆ


ผู้สนใจสามารถซื้อสติ๊กเกอร์ไลน์ชุดนี้ได้ด้วยการพิมพ์คำว่า “คนไทยไม่เจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือ Thais Without Emergency Illness” เงินที่ได้รับจะส่งมอบให้แก่กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

Shares:
QR Code :
QR Code