ราชภัฏอุดรฯจับมือ สสส .จัดถกสื่อ

เพื่อเด็กภาคอีสาน

ราชภัฏอุดรฯจับมือ สสส .จัดถกสื่อ 

            เสวนาเรื่อง บทบาทนักวิชาการกับสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน หวังสร้างสุขภาวะในสังคม และวางทิศทางการทำงานด้านสื่อเพื่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน

 

          ดร.ณัติเทพ  พิทักษานุรัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (มร.อด.) เป็นประธานเปิดงานเสวนาวิชาการสื่อเพื่อเด็กและเยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกล่าวในหัวข้อพิเศษ “บทบาทนักวิชาการกับสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน” เมื่อวันที่ 29 ต.ค. ที่ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มร.อด.

 

          สำหรับการเสวนาครั้งนี้เป็นไปตามแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) ที่มีมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) บริหารแผน โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีวัตถุประ สงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบสร้างสรรค์สื่อ และการเผยแพร่สื่อที่มีคุณภาพต่อเยาวชน ครอบครัว และสังคม ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม ทั้งจากภาครัฐ เจ้าของสื่อ ผู้ผลิตสื่อ ภาคธุรกิจ ภาคสังคม ชุมชน ครอบครัว ตลอดจนเด็กและเยาวชน เพื่อนำไปสู่การสร้างสุขภาวะในสังคม และวางทิศทางการทำงานด้านสื่อเพื่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน และเชื่อมประสานความร่วมมือระหว่างนักวิชาการกับกลไกภาค ทั้งยังเป็นการค้นหานักวิชาการที่สนใจร่วมขับเคลื่อน และมีแนวทางในการทำงานวิชาการสื่อ  และค้นหาช่องทางทรัพยากรด้านวิชาการในพื้นที่สนับสนุนงานกลไกภาค ให้เกิดแรงกระตุ้นต่อสังคมในการทำงานสื่อเพื่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน

 

          รูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นการเสวานาวิชาการระดมความคิดเห็นโดย พ.ญ.พรรณพิมล หล่อตระกูล ผอ.สถาบันราชานุกูล อ.อิทธิพล ปรีติประสงค์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัย มหิดล และคุณวสุธิดา ไชยสำแดง ชุดโครงการเด็กและเยาวชน จ.ยโสธร

 

          จากนั้นเป็นการสำเสนอข้อมูลจากการประมวลผลแนวคิดนักวิชาการ และข้อสรุปจากเวทีเสวนา โดย ผศ.วนิต มาลาศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มร.อด. และแบ่งกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นต่อทิศทางความร่วมมือด้านงานวิจัยและพัฒนาสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน

         

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

 

 

 

update: 03-11-52

อัพเดทเนื้อหาโดย: อัญณิกา กฤษสมัย

 

Shares:
QR Code :
QR Code