“ราชทัณฑ์” เปิดบ้านสร้างงาน ฝึกทักษะอาชีพผู้ต้องขัง

ที่มา : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาลกระทรวงยุติธรรม เปิดโครงการติดตามผลการศึกษาทักษะการทำงานและพบผู้ประกอบการ ประจำปี พ.ศ.2561 ภายใต้กิจกรรม "เปิดบ้านสร้างงาน สานพลังประชารัฐ"


นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการติดตามผลการศึกษาทักษะการทำงานและพบผู้ประกอบการ ประจำปี พ.ศ.2561 ภายใต้กิจกรรม "เปิดบ้านสร้างงาน สานพลังประชารัฐ" เพื่อพบปะผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในการส่งเสริมภาวการณ์ทำงานของผู้ต้องขังเพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับเข้าสู่สังคมภายหลังพ้นโทษโดยไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำ และเพื่อแสดงศักยภาพของผู้ต้องขัง ตลอดจนความพร้อมในการทำงาน ของเรือนจำและทัณฑสถานต่างๆ  จำนวน 143 แห่ง ทั่วประเทศ โดยมี


รองปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ไม่มีใครเกิดมาเพื่อเป็นอาชญากรแต่เป็นเพราะส่วนประกอบอื่นๆ อาทิ คน สังคม และสภาพแวดล้อม  หล่อหลอมให้เขาเป็นผู้ร้าย ประกอบกับตัวบทกฎหมายที่บัญญัติให้มีโทษจำคุกโดยขาดการแสวงหาข้อเท็จจริง และสภาพสังคมที่มองผู้ต้องขัง เป็นคนไม่ดีตั้งแต่เข้าเรือนจำ ออกจากเรือนจำจนเสียชีวิต  แม้จะสมัครงานก็ไม่ได้รับโอกาสเนื่องจากเคยกระทำผิด จึงทำให้ผู้ที่เคยก้าวพลาด ไม่มีโอกาสในการกลับตัว ทำให้กลุ่มคนเหล่านี้ไม่มีที่ยืนในสังคมสุดท้ายต้องกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก


การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จึงเป็นการมอบโอกาสให้กับผู้ที่เคยก้าวพลาด ซึ่งการให้โอกาสถือเป็นการมอบชีวิตใหม่ และจะทำให้กลุ่มคนดังกล่าว ไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก ซึ่งในอนาคต กระทรวงยุติธรรม โดยกรมราชทัณฑ์ อาจจะเสนอกฎหมายผ่านช่องทางการพิจารณาของรัฐบาล ให้ผู้ประกอบการหรือนายจ้าง สามารถนำเงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างให้กับผู้ต้องขังหรืออดีตผู้ต้องขัง ไปลดหย่อนภาษีได้ โดยจะดำเนินการควบคู่ไปกับการสร้างให้เกิดการยอมรับ และการให้โอกาสผู้เคยก้าวพลาดในสังคม

Shares:
QR Code :
QR Code