ราชทัณฑ์ปันสุข ดูแลสุขภาพช่องปากผู้ต้องขังในเรือนจำ

ที่มา : มติชน


 ราชทัณฑ์ปันสุข ดูแลสุขภาพช่องปากผู้ต้องขังในเรือนจำ thaihealth


แฟ้มภาพ


เปิดกิจกรรมรณรงค์ทันตสาธารณสุข สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์


โดยในกิจกรรมด้งกล่าวมีนายสมเกียรติ มณีรัตน์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นพ.สุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นพ.ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก


นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ดำเนินโครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่อให้ผู้ต้องขังเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียม ตามหลักมนุษยธรรม กระทรวงสาธารณสุข กรมราชทัณฑ์ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงได้ลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน เมื่อวันที่ 22 มกราคมที่ผ่านมา เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสนับสนุนและพัฒนาการจัดระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ


"ขณะนี้เรือนจำมีผู้ต้องขังกว่า 2,000 คน หลายรายมีปัญหาด้านสุขภาพช่องปาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จึงได้จัดทีมบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลในสังกัด 8 แห่ง โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์และโรงพยาบาลกองบิน 5 เข้าไปให้บริการผู้ต้องขังจำนวน 200 คน เพื่อยกระดับการจัดบริการสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำ" นายพัลลภ กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code