รับน้องโฉมใหม่ สร้างสรรค์ปลอดภัย ไร้น้ำเมา

สืบสานประเพณีดีงาม

 

รับน้องโฉมใหม่ สร้างสรรค์ปลอดภัย ไร้น้ำเมา          เมื่อเปิดภาคเรียนใหม่ ตามสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่จัดให้มีกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ หรือที่เรียกกันว่า “รับน้อง” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักศึกษารวมถึงนิสิตรุ่นพี่จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาใหม่ที่เข้ารับการศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อทำให้น้องใหม่ได้ทำความรู้จักคุ้นเคยกับรุ่นพี่ของสถานศึกษา ที่ได้เข้าไปเล่าเรียนและเรียนรู้วิธีปฏิบัติตัวในสังคมรั้วมหาวิทยาลัยในหลายสถาบันจัดรับน้องใหม่ในช่วงระหว่างเปิดการศึกษา ตั้งแต่ก่อนเปิดการเรียนจนถึงหนึ่งเดือน ภายหลังจากวันแรกที่เปิดการเรียน

 

          แม้ที่ผ่านมาจะเคยมีปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรับน้องทั้งการใช้อำนาจที่ไม่ถูกต้องของรุ่นพี่ มีการข่มขู่รุ่นน้องให้ทำกิจกรรมที่ไม่สมควร กิจกรรมที่ป่าเถื่อนและรุนแรง ตลอดจนลามก อนาจาร ถ้ารุ่นน้องไม่ปฏิบัติตามจะถูกรุ่นพี่กลุ่มหนึ่งกล่าวหาว่าไม่เคารพรุ่นพี่ และอ้างการรับน้องมาเป็นเหตุผลชอบธรรมที่จะทำอะไรกับรุ่นน้องก็ได้

 

          และหลายๆ ครั้งมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยกัน ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง รุ่นพี่บางคนบังคับให้น้องดื่มเหล้า แทนที่รุ่นน้องจะได้รับการศึกษาและแนวทางแบบอย่างที่ดี รุ่นน้องบางคนเรียนรู้วิธีการลงโทษ การแกล้งจากรุ่นพี่ และมีพฤติกรรมเลียนแบบ นำไปใช้รับน้องของปีต่อไปแทน จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์การรับน้องโหดๆ ฉาวๆ เมาๆ อยู่ไม่ขาด

 

          แต่ตามประเพณีสถาบันการศึกษาของไทยก็ยังจัดกิจกรรมรับน้องอยู่เหมือนที่เคยปฏิบัติกันมา ขณะที่องค์กรหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้มอบนโยบายต่อผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมรับน้อง ไม่ให้ปล่อยปละละเลยจนเป็นเหตุให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้น ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน เน้นคุณธรรม และยุติความรุนแรง อย่างไรก็ตาม มีเสียงจากนักศึกษาแสดงความคิดเห็นการจัดกิจกรรมรับน้องว่า เป็นประเพณีที่ควรรักษาไว้ เพราะโดยหลักการช่วงส่งเสริมความสามัคคี และความสนิทสนมในระหว่างเสริมความสามัคคี และความสนิทสนมในระหว่างนิสิตใหม่กับนิสิตเดิม

 

          ทั้งนี้ นางสาวพรพรรณ บุญประทุม นักศึกษาชั้นปี 4 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีทัศนะเกี่ยวกับเรื่องรับน้องว่า การจัดกิจกรรมรับน้องควรคิดถึงการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆ ในชีวิตให้กับรุ่นน้อง ตนผ่านประสบการณ์รับน้องตลอดการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้การรับน้องเป็นกิจกรรมที่ดี ให้น้องรักเคารพรุ่นพี่ ด้วยความศรัทธา ไม่ใช่เคารพเพราะกลัว เป็นเสน่ห์ของกิจกรรมรับน้องและความอบอุ่นที่ตัวเองได้จากการรับน้อง ก็ส่งต่อความรู้สึกดีๆ ให้น้องในปีต่อไป อยากฝากถึงรุ่นพี่ที่เป็นพี่ว้ากไม่อยากให้ใช้คำพูดที่รุนแรง แสดงอำนาจ ข่มขู่น้อง แล้วก็เรื่องของมึนเมาไม่ควรมีในกิจกรรมรับน้องอย่างเด็ดขาด ฟังเสียงจากรุ่นพี่มหาวิทยาลัยเอกชนกันแล้ว ลองมาพูดคุยกับรุ่นพี่มหาวิทยาลัยของรัฐกันบ้าง

 

          นางสาวจิตสุภา สมบัติพานิช นักศึกษา ชั้นปี 2 คณะมัณฑณศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวว่า หัวใจของการจัดกิจกรรมรับน้อง ไม่ใช่อยู่ที่การว้ากด่าน้องใหม่ หรือให้น้องทำกิจกรรแปลกๆ แต่ต้องเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่ความรู้สึกรักในสถาบันการศึกษาที่ได้มีโอกาสมาศึกษาหาความรู้ การจัดกิจกรรมรับน้องในปีนี้ของคณะเรา เน้นให้รุ่นพี่รุ่นน้องได้ทำความรู้จักกัน ไม่ทำอะไรพิเรนทร์ๆ ประหลาดๆ โดยเฉพาะเรื่องการใช้คำหยาบห้ามโดยเด็ดขาด ทุกกิจกรรมจะต้องเกิดประโยชน์และผลสัมฤทธิ์สูงสุด เชื่อว่ารุ่นพี่ทุกคนตระหนัก

 

          “อีกเรื่องหนึ่งที่อยากรณรงค์ในการรับน้องของทุกสถาบัน คือ การรับน้องปลอดเหล้าเบียร์ของมึนเมาทุกอย่าง รุ่นพี่ไม่ควรข้องแวะกับสิ่งเหล่านี้หรือชักชวนให้รุ่นน้องดื่ม เพราะหากดื่มในปริมาณที่มาก อาจขาดสติ ทำให้เกิดเหตุการณ์เลวร้ายที่ไม่คาดฝันได้ แล้วยังนำไปสู่ปัญหาอื่นๆ ตามมาทั้งยาเสพติด อุบัติเหตุ มั่วสุมทางเพศ ควรคำนึงถึงผลร้ายของการดื่มแอลกอฮอล์ และช่วยสืบสานให้ประเพณีรับน้องเป็นประเพณีที่ดีงามต่อไป” จิตสุภา กล่าวฝากทิ้งท้าย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

 

 

Update 22-05-52

 

อัพเดทเนื้อหาโดย : อารยา สิงห์สวัสดิ์

Shares:
QR Code :
QR Code