รับน้องรถไฟไร้แอลกอฮอล์

       เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๕๗ ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง จ.กรุงเทพมหานคร  สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมประเพณีรับน้องรถไฟ ย้อนรอย ๕๐ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗


/data/content/25169/cms/e_bfhjknpvxy49.jpg


       โดยกิจกรรมดังกล่าวมีท่านรองศาสตราจารย์ นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผู้บริหารพร้อมทั้งนายนรินทร์ จันทรเดชา ผู้ช่วยผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย และคุณสมชัย สมัยสุต ผู้แทนนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยลัยเชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร กล่าวต้อนรับ โดยบรรยากาศเริ่มมีนักศึกษาน้องใหม่และผู้ปกครองมาร่วมส่งบุตรหลานตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.เป็นต้นมา พร้อมทั้งมีแกนนำนักศึกษาจากคณะต่างๆจัดกิจกรมต้อนรับอย่างคึกคัก บางกลุ่มบางคณะมีการจัดกิจกรรมเต้นสันทนาการเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องของสถาบันการศึกษา ซึ่งรถไฟขบวนดังกล่าวเป็นขบวนรถไฟที่เป็นขบวนพิเศษที่จะนำนักศึกษาน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่โดยขบวนรถไฟดังกล่าวออกเดินทางจากสถานีรถไฟหัวลำโพงจังหวัดกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา ๑๕.๑๕ น. เป็นต้นมา โดยในปีนี้จะมีการจอดพักจำนวน ๔ สถานีในพื้นที่จังหวัดได้แก่ สถานีรถไฟลพบุรี นครสวรรค์ พิษณุโลก และลำปาง โดยจะมีนักศึกษาและศิษย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาร่วมต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีกับลูกช้างเชือกใหม่/data/content/25169/cms/e_deflrsvwxy56.jpg โดยตลาดเส้นทางจะมีกิจกรรมแนะนำข้อมูลเกี่ยวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การสอนร้องเพลงของสถาบันการศึกษา การบูมมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งการจัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องชาว มช.


      นายนิรุตติ์ ทานาบาโซะ  นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กล่าวว่า โดยกิจกรรมรับน้องรถไฟในปีนี้จะมีการจัดกิจกรรมที่ย้อนรอยการจัดกิจกรรมรับน้องรถไฟที่ดำเนินต่อเนื่องมาตั้งแต่การก่อตั้งมหาวิทยาลัย โดยจะเดินทางจากสถานีรถไฟหัวลำโพง เดินทางสู่สถานีรถไฟเชียงใหม่ และน้องใหม่ทุกคนจะเดินทางไปที่ศาลาธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อร่วมกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ และตลอดระยะการเดินทางทางสโมสรนักศึกษาจะมีการตรวจสอบและเฝ้าระวังการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถไฟ ซึ่งก่อนหน้านี้ทางสโมสรได้มีการออกประกาศเกี่ยวกับกฎระเบียบในการร่วมกิจกรรมรับน้องรถไฟ เพื่อให้เป็นขบวนรถไฟสีขาวปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติด และมีบทลงโทษแก่ผู้ที่ฝ่าฝืนและกระทำความผิดอย่างชัดเจน และทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็อยากจะสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการห้ามดื่มและขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถไฟซึ่งจะเป็นการดูแลผู้โดยสารและการสร้างพื้นที่ที่มีความปลอดภัยทั้งร่ายกายและทรัพย์สินของผู้ที่ร่วมเดินทางบนรถไฟดังคำขวัญที่ว่า “เดินทางสุขใจ บนรถไฟปลอดเหล้า”


 


 


        ที่มา: โครงการป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มเเอลกอฮอล์เเละสารเสพติดในกลุ่มนักศึกษาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่.


 

Shares:
QR Code :
QR Code