รัตนวาปี เสริมความรู้ผู้ขาย สร้างความเข้าใจ พ.ร.บ.แอลกอฮอล์

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตนวาปี หนองคาย ร่วมกับประชาคมงดเหล้า จัดอบรมความรู้แก่ผู้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อให้รับรู้ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ได้อย่างถูกต้อง

รัตนวาปี เสริมความรู้ผู้ขาย สร้างความเข้าใจ พ.ร.บ.แอลกอฮอล์

วันที่ 28 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมอำเภอรัตนวาปี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ร่วมกับประชาคมงดเหล้าจังหวัดหนองคาย นำโดย นายกฤษณ์ ขุนลึก ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดหนองคาย ได้จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 แก่ผู้ประกอบการร้านค้าต่าง ๆ ภายในอำเภอ เพื่อให้รับรู้ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง

นายทศพล สวัสดิสุข โดยมี นายทศพล สวัสดิสุข นายอำเภอรัตนวาปี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พ.ร.บ. นี้เป็นกฎหมายที่มีความสำคัญที่ผู้ประกอบการจะต้องรับรู้ ต้องเข้าใจและปฏิบัติตามเหมือนกฎหมายอื่นๆ ทั่วไป โดยเฉพาะการขายให้เด็กเยาวชนร้านค้าจะต้องมีตระหนักที่จะปกป้องลูกหลานของเราเอง

การอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 200 คน ทุกคนได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับ พรบ.นี้เป็นอย่างมาก บางคนยังไม่ทราบเลยว่าร้านของตนเองได้มีการทำผิด พ.ร.บ. ไปแล้ว โดยเฉพาะการขายที่เป็นเวลาตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.           

นายกฤษณ์ ขุนลึก ด้าน นายกฤษณ์ ขุนลึก ผู้ประสานงานจังหวัดหนองคาย ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมครั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้ขายได้มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องในการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  เพราะเนื่องด้วยในช่วงออกพรรษานี้จะมีผู้คนเข้ามาชมบั้งไฟพญานาคในรัตนวาปีเป็นจำนวนมาก  และจะมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำนวนมาก การอบรมจะเป็นมาตรการหนึ่งที่จะลดปัญหาต่างๆที่จะตามมาไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการเมาแล้วขับ สร้างภาพพจน์การท่องเที่ยวของอำเภอรัตนวาปีให้เป็นที่ที่มีความปลอดภัยของผู้ที่มาเยือน…
 

ที่มา: สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนบน
 

Shares:
QR Code :
QR Code