รักไม่พร้อม จุดเริ่มต้นความพิการแต่กำเนิด

featured

เมื่อวันที่ 13 ก.พ.2557 ที่ รร.เดอะสุโกศล ศ.เกียรติคุณพญ.พรสวรรค์ วสันต์ นายกสมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิด(ประเทศไทย) แถลงข่าวเรื่อง “รักไม่พร้อม: จุดเริ่มต้นความพิการแต่กำเนิด” ว่า ปัจจุบันสถานการณ์แม่วัยรุ่น หรือ แม่คลอดอายุน้อยของไทย สูงเป็นลำดับหนึ่งของเอเซีย ถือเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขอย่างหนึ่ง เพราะทำให้เกิดความเสี่ยงในการคลอดก่อนกำหนด ความไม่สมบูรณ์ของทารก ทารกน้ำหนักตัวน้อย เสี่ยงเสียชีวิตทั้งแม่และลูก นอกจากนี้ แม่อายุน้อยยังมีวุฒิภาวะในการเลี้ยงดูบุตรต่ำ ทำให้พบปัญหาทั้งการทำร้ายเด็ก ทำร้ายตัวเอง ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตทารกทั้งระยะสั้น ระยะยาว โดยเฉพาะปัญหาความพิการตั้งแต่กำเนิดนั้นมีโอกาสเกิดกับแม่ได้ทุกอายุ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/gp9tqK

Shares:
QR Code :
QR Code