รักล้นใจ รวมใจกู้ลานวัฒนธรรมการร่อนทอง

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์


รักล้นใจ รวมใจกู้ลานวัฒนธรรมการร่อนทอง thaihealth


ตัวแทนเยาวชนร่อนทอง เสนอสื่อไม่ควรเสนอเรื่องมั่วสุมยาเสพติด เสนอวิธีให้วัยรุ่นห่างไกลสิ่งเสพติด


โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อบต.ร่อนทองพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ให้วัยรุ่น ให้มีกิจกรรมสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นประกวด Safe Sex จัดพื้นที่กีฬาและลานวัฒนธรรมให้แสดงความสามารถ สร้างกิจกรรมให้สำนึกดี ศักดา เอกพัฒน์สิริ นายก อบต.ร่อนทอง ที่นี่เป็นแหล่งร่อนทองที่มีชื่อเสียง ทองเนื้อเก้า ทองนพคุณ UNSEEN ถกปัญหาคลินิกวัยรุ่น พบปมเด็กอ่อนต่อโลก ไม่กล้าซื้อยาคุมกำเนิด คบรุ่นพี่และเพื่อนวัยเดียวกันปล่อยให้มีเพศสัมพันธ์ท้องก่อนวัย อาย ไม่กล้าปรึกษาพ่อแม่ ปล่อยเวลาถึง 4 เดือน พ่อแม่เป็นเกษตรกร ชาวประมง งานยุ่งวุ่นอย่างต่อเนื่อง ตัวแทนเยาวชนร่อนทองขอพูดบ้าง ให้ข้อคิดสื่อมวลชนไม่ควรเสนอเรื่องมั่วสุมยาเสพติด ควรนำเสนอวิธีให้วัยรุ่นห่างไกลสิ่งเสพติดทั้งปวง


คณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 2 ภายใต้การดำเนินงานของภาคีแผนควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ แผนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำโดย นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ รองประธานกรรมการกองทุน สสส. เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของ อบต. ในการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับวัยรุ่น การทำงานร่วมกับครอบครัว ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนทรัพยากร ณ อบต.ร่อนทอง "รักล้นใจ รวมใจกู้ลานวัฒนธรรมการร่อนทอง" เป็นข้อความที่อยู่บนเสื้อยืดของเจ้าหน้าที่ในวันประชุมร่วมกัน


คณะทั้งหมดได้รับความรู้ว่าทองเนื้อเก้าเป็นทองคำดีที่สุด ทองนพคุณได้มาแล้วเป็นพุทธคุณต่อคนที่ได้มา นับได้ว่าเป็น Unseen สายแร่ทองคำที่ อบต.ร่อนทอง มีกิตติศัพท์ว่าคนจะแห่กันใช้ตะแกรงไปร่อนทองในคลองที่บางสะพาน ในเศษดินเล็กๆ จะมีทอง ไม่ได้หมายความว่าทุกคนร่อนแล้วจะได้ทอง ขึ้นอยู่ที่ว่าใครจะมีโชค ก็ต้องมีการอธิษฐานกันตามธรรมเนียมไทย บางคนร่อนได้ทองหลายหุน หรือบางคนได้ทองก้อนหนักถึง 2 บาทก็มี ขายได้เป็นเงินแสนก็มี เรื่องอย่างนี้ก็ต้องเสี่ยงโชคกัน ทองเนื้อเก้า ทองนพคุณ จัดได้ว่าเป็น Unseen 7 ตำบล 71 หมู่บ้าน เทศบาลตำบล 3 แห่ง เทศบาลร่อนทอง เทศบาลทองนพคุณ เทศบาลบ้านกรูด อบต.7 แห่ง ทองมงคล, ชัยเกษม, ร่อนทอง, ธงชัย, กำเนิดนพคุณ, พรหมประสาท, แม่รำพึง ท้องถิ่น 10 แห่งสนับสนุนการทำงานด้านงานอนามัยเจริญพันธุ์เป็นแบบอย่างมีดี ทำงานด้วยความเข้าใจ ร่วมไม้ร่วมมือ เพื่อตอบสนองการทำงานอนามัยเจริญพันธุ์ให้สังคมไทยได้เป็นอย่างดี


รักวัยใสหัวใจว้าวุ่น เป็นชื่อเรื่องโครงการผลิตหนังสั้นประกวด Safe Sex โดย โรงเรียนบ้านวังเขียว เป็นสื่อเผยแพร่ใน Facebook มียอดกด Like ในกลุ่มวัยรุ่นสูงสุด นับได้ว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้เกิดความสำนึกดี เยาวชนร่วมมือกันผลิตสื่อเผยแพร่ ตัวแทนผู้ปกครอง อสม. ตัวแทนทีมงานเครือข่าย ครู คณะทำงานร่วมกันสนับสนุน ตัวแทนพ่อแม่: สิ่งที่เปลี่ยนแปลงหลังจากเข้าร่วมอบรม การนำไปใช้ในครอบครัว และการนำไปต่อ ยอดในชุมชน ตัวแทนเยาวชน: บอกเล่าสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรม การทำหนังสั้น ตัวแทนจาก รพ.สต.: การทำงานเชื่อมกับ อบต. กิจกรรม ผลการทำงาน ตัวแทนเยาวชนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดหนังสั้น ทั้งนี้ อนุสรณ์ สุขกันตะ (แชมป์) ทำหน้าที่ดำเนินการแลกเปลี่ยนความรู้


ศักดา เอกพัฒน์สิริ นายก อบต.ร่อนทอง กล่าวว่า "ในฐานะคนทำงาน ตอนแรกรู้สึกลำบากใจ เพราะตั้งเป้าหมายตัวเลขค่อนข้างสูง พอเริ่มทำงานก็ถูกโจมตี แต่เมื่อมีการหารือกับรองนายก อบต. ปลัด อบต. ทีมงานร่วมมือร่วมใจกันทำงานจนตัวเลขเด็กท้องก่อนวัยเรียนที่ อ.บางสะพานลดลงมาก การทำงานประสบความสำเร็จจนเป็นที่คาดหวังจะลดลงเป็น 0% ถ้าเราร่วมมือร่วมใจกันทำงานอย่างต่อเนื่อง"


บุญยฤทธิ์ แดงรักษา ปลัด อบต.ร่อนทอง กล่าวว่า เราต้องปลูกต้นกล้าตั้งแต่ยังอ่อนๆ เพื่อพัฒนาให้แกร่งกล้า ปัญหาในพื้นที่มีตั้งแต่ปัญหาการตั้งครรภ์ ปัญหาขยะ ปัญหายาเสพติด จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมกันเป็นกระบวนการทำงาน อบรมพ่อแม่ กิจกรรมเชิงรุกเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องเพศในครอบครัว สร้างกิจกรรมเชิงบวกเรื่องเพศในครอบครัว ทางสาธารณสุขอำเภอประสานมายัง อบต.ร่อนทองว่า มีวัยรุ่นตั้งท้องเป็นจำนวนมาก ผู้ประสานงานระดับอำเภอจึงชักชวนทาง อบต.มาหารือเพื่อร่วมกันหาแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาในพื้นที่


ทั้งนี้ นายก อบต.ร่อนทองให้ความสำคัญโดยร่วมกันสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม กลุ่มเป้าหมายในการทำงานคือเยาวชนในสถานศึกษาและผู้ปกครอง เริ่มต้นที่โรงเรียนในสังกัดท้องถิ่น 3 แห่ง โรงเรียนขยายโอกาส 1 แห่ง โรงเรียนประถม 2 แห่ง เริ่มให้ความรู้ตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 5 ด้วยทัศนคติที่ว่า การให้ความรู้เรื่องเพศยิ่งเร็วก็ยิ่งดี จึงแยกเป็นหลักสูตรพ่อแม่และเด็ก มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้พ่อแม่ลูกได้มีโอกาสเปิดใจคุยกัน ในช่วงแรกมีเสียงต่อว่า ต่อขานจากผู้ปกครองบางส่วนที่ไม่เข้าใจ มองว่าเป็นการชี้โพรงให้กระรอก แต่เมื่อเดินหน้าทำต่อไปจนปัจจุบันจำนวนเด็กตั้งท้องลดลง และผู้ปกครองก็มีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เยาวชนริเริ่มและลงมือทำตั้งแต่การประกวดหนังสั้น Safe Sex ทั้งยังมีการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ทั้งกีฬาและการแสดงทางวัฒนธรรม


"ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด และมีหน้าที่ดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงควรทำหน้าที่ประสานหน่วยงาน อื่นๆ เข้าร่วม ความสำเร็จของบางสะพานเกิดจากความร่วมมือของสาธารณสุข โรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่นจับมือกันทำงานอย่างต่อเนื่องกัน"


เฉลิมพล พินทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 กล่าวว่า เด็กวัยใสเกิดปัญหาท้องก่อนวัยอันควร ก็ต้องอยู่ในมาตรฐานการเรียนการสอน ถ้าหากคลอดบุตรไม่ทันการศึกษาภาคบังคับ ครูจะต้องมีบทบาทดูแลให้เด็กเข้ามารับการศึกษาต่อในโรงเรียนเดิมหลังการคลอดบุตรแล้ว หรือหากไม่สะดวกที่จะกลับมาเรียนโรงเรียนเดิมก็สามารถจะเลือกโรงเรียนใหม่ที่มีความเหมาะสมได้ หรือถ้าไม่สะดวกก็ให้เข้าเรียนในระบบการศึกษานอกโรงเรียน แต่ทั้งนี้ต้องทำความเข้าใจกับผู้ปกครองเพื่อช่วยกันส่งต่อให้เด็กจนจบการศึกษา


ที่ อาคารเริงศักดิ์ สุจริตโรงพยาบาลบางสะพาน เปิดเป็นคลินิกวัยรุ่น ภาวิณี พันพราน วัย 23 ปี เล่าว่า เจ้าหน้าที่จะให้ความรู้กับเด็กที่ท้องก่อนวัย มีทั้งหมด 4 คน ส่วนใหญ่เป็นญาติพามาฝากท้องหลังจากที่รู้ว่าตั้งครรภ์แล้วประมาณ 2-3 เดือน "ส่วนใหญ่เด็กอ่อนต่อโลก ไม่กล้าซื้อยาคุมกำเนิด และยังไม่กล้าปรึกษาพ่อแม่เมื่อรู้ว่าตัวเองท้อง บางครั้งปล่อยให้เวลาผ่านไปแล้ว 3-4 เดือน เมื่อกล้าพอที่จะปรึกษาพ่อแม่แล้วจึงได้พากันมาหาหมอ เด็กที่ท้องก่อนวัยจะท้องกับเพื่อนรุ่นเดียวกันหรือเพื่อนรุ่นพี่ระดับอาชีวะ ส่วนใหญ่เป็นวัยไล่เลี่ยกัน เมื่อซักถามประวัติแล้วพ่อแม่ทำงานหาเช้ากินค่ำ อาชีพเกษตรกร ชาวประมงบางครั้งก็ติดงานอยู่ชายทะเลหาดแม่รำพึง บางรายยังประสบปัญหาท้องซ้ำอีกเพราะใช้วิธีการฝังเข็มคุมกำเนิดกึ่งถาวร แต่ผู้ปกครองไม่ให้ฝังเข็ม ด้วยข้ออ้างว่ายังเด็กอยู่กลัวจะเกิดปัญหาโรคอ้วน แต่แล้วก็พลาดเพราะเด็กใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน เมื่อมีความลงตัวในการมีชีวิตครอบครัว ไม่ยอมไปเรียนต่อ เลือกที่จะใช้ชีวิตครอบครัวแล้วไปทำงานหารายได้ ในขณะที่แม่สามียอมรับเป็นฝ่ายเลี้ยงหลาน"


"แม่หนูเป็นแม่ครัวร้านอาหารและทำงานเป็น อสม. เสียชีวิตเพราะติดเชื้อในกระแสโลหิตหลังผ่าตัดโรคหัวใจ ตอนนั้นหนูอายุ 15 ปี หนูก็เคยมีประสบการณ์ท้องตอนเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ปี 2 แฟนหนูเป็นรุ่นน้อง เขาเลิกเรียนมาทำงานรับจ้างทั่วไป ตอนนี้ลูกชายอายุ 3 ขวบ เข้าโรงเรียนวันนี้เป็นวันแรก  ในช่วงนั้นเด็กทุกคนจะรู้สึกกังวลว่าท้องแล้วพ่อแม่จะอับอาย คิดมาก มีแรงกดดันบีบคั้น ถ้ามีปัญหาก็พร้อมที่จะอยู่บ้าน หยุดเรียนหนังสือ เมื่อคลอดลูกแล้วเราไม่คิดจะกลับไปเรียนอีก คิดแต่ว่าเรามีมือมีเท้าทำงานได้ และเป็นความโชคดีที่พี่ชายและพี่สาวทำงานที่โรงพยาบาลนี้อยู่แล้ว ก็เลยเข้ามาทำงานที่แผนกนี้ สามารถใช้ประสบการณ์ส่วนตัวในการให้คำแนะนำเด็กๆ ที่ท้องก่อนวัยอันควร เราจะต้องแสดงให้เขาเกิดความรู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจ แล้วค่อยๆ เล่าทุกเรื่องให้ฟัง เพื่อจะได้ช่วยแก้ไขปัญหาให้ถูกทาง" ภาวิณี กล่าวถึงประสบการณ์ส่วนตัวและการทำงานในปัจจุบัน เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ท้องไม่พร้อมได้รับการดูแลทางด้านสาธารณสุข


แพทย์หญิงภัทรวรรณ เลิศไชยพานนท์ กุมารแพทย์โรงพยาบาลบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า เรื่องนี้ต้องมีการหารือกับครอบครัวเพื่อช่วยกันดูแล ส่วนใหญ่เด็กจะอายเพราะกลัวเพื่อนในโรงเรียนจะรู้ว่าตัวเองท้อง เด็กบางคนไม่เปิดเผยตัวตนว่าเป็นใคร จะใช้โทรศัพท์เข้ามาปรึกษาเป็นการส่วนตัว อย่างไรก็ตามจะต้องมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ฝากครรภ์นัดตรวจสุขภาพ หลัง คลอดบุตรแล้วก็ต้องมีการคุมกำเนิดที่ถูกต้อง ส่งไป 40 รายเพื่อติดตามผล อีกกว่า 10 รายมีปัญหาไม่มา


ด.ญ.วรรณชนก ทองคำหงส์ วัย 14 ปี ตัวแทนเยาวชนหญิงวัย 14 ปี กล่าวว่า "เด็กสมัยนี้มีสื่อการเรียนรู้มากมาย ผู้ผลิตสื่อไม่ควรทำสื่อที่มั่วสุมยาเสพติด การมีเพศสัมพันธ์ต้องสอนวิธีการป้องกันให้เด็กๆ และอยู่ห่างไกลสิ่งเสพติด"


ตัวแทนเยาวชนหญิงวัย 14 ปี กล่าวว่า "จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เคยทำสถิติเด็กท้องก่อนวัยเรียนสูงเป็นอันดับ 4 ของประเทศ ตอนนี้รู้สึกดีใจที่สถิติลดลงเป็นปกติและตั้งใจจะให้จำนวนลดลง"


พะยอม หงสไกร ประธานอนามัยวังน้ำเขียว เป็นภรรยาของกำนันที่ชื่อ มงคล หงสไกร และในฐานะที่เป็นแม่ของลูกสาว 2 คน วัย 32 ปี และ 30 ปี และ เขมทอง สุขประเสริฐ วัย 45 ปี มารดาของบุตรชาย 1 คนวัย 16 ปี เรียนโรงเรียนการอาชีพบางสะพาน และบุตรหญิง 1 คนวัย 14 ปี เรียนโรงเรียนรักษ์วิทยา ปราณบุรี ครอบครัวทำธุรกิจสวนยางพาราและสวนปาล์ม ในฐานะที่ทั้งสองมีความเป็นแม่ รู้สึกพอใจที่โรงเรียนเปิดโอกาสให้มีการสอนเรื่องเพศให้กับวัยรุ่นในโรงเรียน เพราะเด็กสมัยนี้จะมีความเชื่อถือครูมากกว่าพ่อแม่ เมื่อครูสอนที่โรงเรียนก็จะกลับมาเล่าให้แม่ฟัง บางเรื่องเขาไม่รู้ก็มีความกล้าที่จะถามว่าสิ่งใดจะเป็นการเหมาะสมในการปฏิบัติระหว่างหญิงและชายเมื่อจะต้องใกล้ชิดกัน การแสดงออกระหว่างเพศเป็นเรื่องสมควรหรือไม่?


ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงชนิกา  ตู้จินดา ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 2 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า วันนี้เสมือนหนึ่งเราอยู่ในครอบครัวเรารักและหวังดีต่อกัน ในฐานะที่เป็นหมอเด็กขอชมเชยเด็กกล้าหาญกันมาก ก่อนที่จะทำงานนี้ก็รู้สึกอึดอัดใจ แต่เมื่อเห็นเด็กๆ ร่วมกันแสดงศักยภาพให้เห็นว่าเราทำได้ ยังเตือนใจบรรดาวัยรุ่นด้วยกันเอง เวลานี้ในฐานะที่หมอเป็นย่าและเป็นยายแล้ว มีหลาน 5 คน ถ้าให้หมอลงมาทำงานนี้เด็กอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายคุณยายไม่ใช่น้อย แต่ถ้าให้เด็กด้วยกันพูดจาทำความเข้าใจต่อกัน พวกหนูมีความกล้าหาญ ทำในสิ่งที่ดี เราในที่นี้มีความเป็นพ่อเป็นแม่ มีความเมตตาต่อเด็ก บางครั้งพ่อแม่ก็ไม่เข้าใจทั้งหมดเพราะเด็กในวัยนี้จะอยากทดลอง ชอบทำอะไรตามอย่างเพื่อนฝูง ชมรมเพื่อนเด็กจะต้องเข้ามาช่วยบุกเบิกกลุ่มเด็กในวัย 10 ขวบ เพราะเด็กชั้นประถมปีที่ 4 เริ่มมีความเปลี่ยนแปลง ชุมชนที่นี่เป็นตัวอย่างที่ดีของการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดขึ้นในชุมชน ครอบครัวที่มีความใกล้ชิดกัน ชุมชนมีบทบาทแก้ไขปัญหาร่วมกัน ใครๆ ก็อยากจะเข้ามาดูงานในพื้นที่ต้นแบบ

Shares:
QR Code :
QR Code