รักลงตัว ในความหลากหลายทางเพศ

“ความรัก” ไม่ได้จำกัดเพียงแค่เพศหญิงและชายเท่านั้น ที่จะมีความรักมอบให้กันและกัน หากแต่ความรักนั้นสามารถเกิดได้กับคนทุกเพศไม่ว่าจะเป็น คนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ หรือคนรักสองเพศ พวกเขาต่างมีความรักที่บริสุทธิ์ และเต็มเปี่ยมด้วยความปรารถนาดีต่อกัน เฉกเช่นเดียวกับความรักแบบหญิงชายทั่วไป


รักลงตัว ในความหลากหลายทางเพศ thaihealthรักลงตัว ในความหลากหลายทางเพศ thaihealth


สนธญา ห้วยหงษ์ทอง หรือคุณฟ้า เจ้าหน้าที่ให้การศึกษา สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย พูดถึงนิยามของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศว่า  “ขึ้นชื่อว่า ‘ความรัก’ ก็สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุ่มคน ไมได้จำกัดในนิยามของเพศนั้นๆ”  แต่ถ้าถามถึงคำจำกัดความของกลุ่มนี้แล้ว คำนิยามของหลักสากลบัญญัติว่า “คนรักเพศเดียวกัน” คือ ความรู้สึกดึงดูดสนใจคนเพศเดียวกันไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงกับผู้หญิง หรือผู้ชายกับผู้ชาย และอยากใช้ชีวิตคู่ด้วยกัน “คนข้ามเพศ” คือ คนที่มีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด  เช่น คนที่เปลี่ยนแปลงจากผู้หญิงกลายเป็นผู้ชาย หรือ คนที่เปลี่ยนแปลงจากผู้ชายกลายเป็นผู้หญิง “คนรักสองเพศ” คือ คนที่สามารถรักได้ทั้งผู้ชาย และผู้หญิง


แม้ว่าในประเทศไทยจะไม่ได้มีการต่อต้าน ไม่มีการกลั่นแกล้งกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ (LGBT IQ) แต่ก็ไม่ได้เกิดการยอมรับในคนกลุ่มนี้ทั้งหมด มีความรู้สึกบางอย่างแฝงอยู่ภายใต้กรอบของสังคม


รักลงตัว ในความหลากหลายทางเพศ thaihealth“ในปัจจุบันกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศออกมารวมตัวกัน คนทั่วไปมองว่า พวกเขาต้องการเรียกร้องสิทธิ แต่เขาลืมมองไปว่ากลุ่มคนหลากหลายทางเพศนั้น เพียงแค่ต้องการสิทธิที่เขาพึงมีพึงได้คืน แม้ว่าจะไม่ได้มีการทำร้ายหรือกลั่นแกล้ง และไม่มีอะไรที่มาย้อนแย้งเป็นรูปธรรม แต่ก็ไม่ได้เกิดการยอมรับพวกเขาทั้งหมด


สังคมไทยเรายังขาดความเข้าใจในปัญหาที่คนกลุ่มนี้กำลังเผชิญอยู่ นั่นคือ  เรื่องคู่ชีวิตของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ ที่ตกลงใจจะดูแลกันไปจนชั่วชีวิต พวกเขาพยายามออกมาบอกสังคม และเรียกร้องในสิ่งที่มีอยู่แล้วให้เกิดขึ้นจริง เช่น การบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมเหมือนเพศชายและหญิง การมีสิทธิจดทะเบียนสมรสอย่างถูกกฏหมาย รับรองสถานะของกลุ่มบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการเข้าถึงสวัสดิการทางการแพทย์ และสิทธิด้านอื่นๆ โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ” คุณฟ้า กล่าว


หลายคนมองว่ากลุ่มคนรักเพศเดียวกัน หรือกลุ่มคนหลากหลายทางเพศนั้น มีความรักแรง เกลียดแรง แต่ในขณะเดียวกัน คุณฟ้าได้สะท้อนมุมมองความรักที่สวยงามจากประสบการณ์การพูดคุย แลกเปลี่ยนกับน้องๆ ในสมาคมฟ้าสีรุ้งว่า


“คนที่รักแรงเกลียดแรงมีในทุกกลุ่ม ปัญหาความรักที่เกิดขึ้นสามารถเกิดได้ในทุกเพศ มุมมองความรักที่สวยงามจากการรับฟังกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ คือ การใช้ชีวิตด้วยกันในมุมมองที่ดี รับฟังกันและกันด้วยความเข้าใจ มีความเอื้ออาทรกันในชีวิตคู่ และพร้อมเรียนรู้กันตลอดทั้งชีวิตที่คบหากัน”


และในวันที่ 17 พฤษภาคม 58 นี้ เป็นวันสากลยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ และคนรักสองเพศ” รักลงตัว ในความหลากหลายทางเพศ thaihealth(IDAHOT) ทางกรุงเทพมหานคร ร่วมกับองค์การยูเนสโก ภาคีทั้งภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรพัฒนาเอกชน สถานทูต หน่วยงานที่ทำงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม  รวมถึงศิลปินจาก The Voice ต่างมาร่วมสนับสนุนสิทธิของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ โดยมีพิธีการเฉลิมฉลองที่มีสีสันอย่างน่าตื่นตาตื่นใจ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร


“งานรณรงค์เพื่อยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันนั้น คือการสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน คนที่รักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ และคนรักสองเพศนั้น พวกเขาเป็นคนปกติไม่ได้มีความผิดปกติทางจิตใจใดๆ ออกมาร่วมรณรงค์และมาพบปะกันในวันที่ 17 พ.ค.นี้นะคะ” คุณฟ้า กล่าวทิ้งท้าย


 


 


เรื่องโดย อาภาวรรณ  โสภณธรรมรักษ์ team content www.thaihealth.or.th


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code