ระวัง "5 โรคทางเดินอาหาร" ช่วงหน้าร้อน

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า


5 อาการ  

แฟ้มภาพ

 


ผู้ช่วย ผอ.เขตราษฎร์บูรณะ เตือนประชาชนระมัดระวังการรับประทานอาหารในช่วงฤดูร้อน พร้อมแนะ 5 อาการสำคัญ ที่เกิดจากโรคทางเดินอาหาร


นางสไบทิพย์ เธียรวัฒนจินดา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ กล่าวว่า เขตมีความห่วงใยในสุขภาพ และอนามัยของประชาชนในช่วงฤดูร้อน จึงขอเตือนให้ระมัดระวัง เรื่องความสะอาดของอาหาร น้ำดื่ม น้ำใช้ ตลอดจนการจัดเก็บขยะ และส้วมที่ถูกสุขลักษณะ โดยขอแนะนำให้ทราบถึงอาการสำคัญของโรคต่างๆ ดังนี้


1.โรคอุจจาระร่วง เกิดจากการรับประทานอาหาร หรือดื่มน้ำที่มีเชื้อโรค ปนเปื้อนเข้าไป อาการสำคัญ คือ ถ่ายอุจจาระเหลว หรือ ถ่ายเป็นน้ำ หรือถ่ายมีมูกปนเลือด


2.โรคอาหารเป็นพิษ เกิดจากการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อน พิษของเชื้อ มักพบในอาหารที่ปรุงสุกๆ ดิบๆ จากเนื้อสัตว์ต่างๆ รวมทั้งอาหารกระป๋อง อาหารทะเล อาหารที่ทำไว้ ล่วงหน้านานๆ และไม่ได้อุ่นให้ร้อนก่อนรับประทาน ผู้ป่วยจะมีไข้ ปวดท้อง ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน อุจจาระร่วง


3.โรคบิด เกิดจากการรับประทานอาหาร ผักดิบ หรือน้ำดื่มที่มีเชื้อบิด อาการ สำคัญ คือ ถ่ายอุจจาระบ่อย อุจจาระมีมูก หรือมูกปนเลือด มีไข้ปวดท้องแบบ ปวดเบ่ง


4.อหิวาตกโรค เกิดจากการรับประทานอาหาร หรือดื่มน้ำที่มีเชื้ออหิวาตกโรค มีอาการถ่ายอุจจาระเหลว เป็นน้ำซาวข้าวคราวละมากๆ กระหายน้ำ กระสับกระส่าย อ่อนเพลีย ตาลึกโหล ผิวหนังเหี่ยวย่น ปัสสาวะน้อย ผู้ป่วยอาจ ช็อก หมดสติ 


5.ไข้รากสาดน้อย หรือ ไทฟอยด์ เกิดจากการรับประทานอาหารและน้ำที่ปนเปื้อนอุจจาระ หรือปัสสาวะของผู้ป่วย อาการสำคัญ คือ มีไข้ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว เบื่ออาหาร อาจมีท้องอืด หรือท้องเสียได้


 


 


          

Shares:
QR Code :
QR Code