ระวัง ไข้หวัดท้องร่วง

เตือนประชาชนที่ร่วมชุมนุมให้ระวังโรคติดต่อ ไข้หวัด ท้องร่วง แนะระวังเรื่องอาหารการกินเป็นพิเศษ ส่วนผู้ที่เป็นโรคหัวใจ ความดัน ไม่ควรมาร่วมชุมนุม เหตุการณ์ปราศรัยอาจส่งผลให้เครียดเสี่ยงโรคกำเริบ

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายนนี้ นายวงวัฒน์ ลิ่วลักษณ์ ผอ.กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ขณะนี้มีการชุมนุมหลายกลุ่มและมีประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก ทำให้อาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อต่างๆ ขึ้นได้ โดยเฉพาะโรคท้องร่วง ซึ่งเกิดจากอาหารการกินที่ส่วนใหญ่โรงครัวส่วนกลางเป็นผู้นำมาแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมชุมนุม ที่อาจมีการปรุงเก็บไว้นานหลายชั่งโมง หรืออาจขนส่งมาจากพื้นที่อื่น ทำให้อาหารไม่สุกใหม่ และอาจเกิดอาการท้องร่วงเมื่อรับประทานเข้าไปได้ ประกอบกับเรื่องห้องน้ำที่ส่วนใหญ่ใช้ร่วมกันบนรถสุขาที่ กทม.จัดเตรียมเอาไว้ ทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคดังกล่าวได้ง่ายขึ้นด้วย

รวมไปถึงโรคที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจ อาทิ ไข้หวัด ที่อาจแพร่กระจายติดต่อกันได้ระหว่างผู้ชุมนุมด้วยกัน โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่เข้าสู่ช่วงฤดูหนาวแล้ว ดังนั้น ผู้ใดที่รู้ว่าตัวเองป่วยก็ไม่ควรมาร่วมชุมนุม หรือหากมีความจำเป็นก็ควรหาผ้าปิดจมูกเอาไว้เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค

ผอ.กองควบคุมโรคติดต่อ กล่าวว่า ผู้ที่เป็นโรคความดัน โรคหัวใจ หรือโรคประจำตัวอื่นๆ ควรนำยาที่ช่วยระงับอาการเหล่านั้นติดตัวมาด้วยเพื่อความปลอดภัยของตนเอง ประกอบกับบนเวทีการชุมนุมมีการปราศรัยที่ค่อนข้างเครียด ผู้ที่มีโรคประจำตัวดังกล่าวก็ควรหลีกเลี่ยงการร่วมชุมนุมเพื่อความปลอดภัยจะดีที่สุด อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนชุมนุมด้วยความระมัดระวังด้วย โดยเฉพาะในเรื่องสุขภาพที่ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

Shares:
QR Code :
QR Code