ระวัง! โรคและอันตรายที่มาพร้อมหน้าฝน

กทม.เตือนโรคหน้าฝน 5 โรคและอันตรายจากฝนตกน้ำท่วมขัง และเชื้อไวรัสใหม่ที่กำลังระบาด


ระวัง! โรคและอันตรายที่มาพร้อมหน้าฝน thaihealth


สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร (กทม.) แจ้งว่าเนื่องจากช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนอาจทำให้เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆซึ่งสามารถแพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว จึงควรเฝ้าระวังโรคดังนี้ 1.กลุ่มโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจที่พบบ่อย 5โรค ได้แก่โรคหวัด ไข้หวัดใหญ่ คออักเสบหลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบหรือปอดบวมป้องกันด้วยการใช้ผ้าปิดปากและจมูก(หรือสวมหน้ากากอนามัย) หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ชุมชนและควรล้างมือให้สะอาดบ่อยๆ 2.กลุ่มโรคติดต่อระบบทางเดินอาหารและน้ำได้แก่ อุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษบิด ไทฟอยด์ และอหิวาตกโรคป้องกันด้วยการรับประทานอาหารที่สะอาดปรุงสุกใหม่ๆ  ก่อนนำมารับประทานล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ ก่อนรับประทานอาหารก่อนเตรียมอาหารและหลังขับถ่ายทุกครั้ง 


3.โรคที่เกิดจากยุงและสัตว์ ป้องกันอย่าให้ถูกยุงกัดและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงภาชนะเก็บกักน้ำต่างๆต้องปิดให้มิดชิด 4.โรคที่เกิดจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยคือโรคมือเท้าปาก 5.โรคหรือภัยที่เกิดในภาวะน้ำท่วมได้แก่ โรคตาแดง โรคน้ำกัดเท้าอันตรายจากสัตว์มีพิษกัดเช่น งู ตะขาบ แมงป่อง 6.อันตรายจากการจมน้ำและ 7.อันตรายจากไฟฟ้าดูด จึงขอให้ประชาชนช่วยกันดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงปลอดภัยจากโรคติดต่อและอันตรายต่างๆ


นอกจากนี้อยู่ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่หรือเชื้อไวรัสเมอร์สในต่างประเทศจึงขอให้ที่เดินทางไปประเทศที่มีการระบาดดูแลตนเองและการป้องกันการติดควรตรวจสุขภาพก่อนและหลังการเดินทางรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลอยู่เสมอเมื่อเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงให้สังเกตอาการผิดปกติต่ออีก30 วันหากมีอาการไข้ มีน้ำมูกเจ็บคอ ควรพักผ่อนอยู่กับบ้านหากอาการไม่ดีขึ้นภายใน 2วันหรือมีอาการไข้สูง หอบเหนื่อยหายใจลำบาก ควรรีบไปพบแพทย์ทันทีพร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทาง.


 


 


ที่มา: http://www.dailynews.co.th


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code