ระวัง แอลกอฮอล์อุ่นอาหารตกมาตรฐาน

/data/content/24741/cms/e_aijknqu12789.jpg


          อย.เผาทำลายแอลกอฮอล์อุ่นอาหาร เตือนเป็นวัตถุอันตราย พบขณะนี้ยังตกมาตรฐาน มีส่วนผสมของเมทานอลเกินกว่าที่กำหนดเป็นจำนวนมาก เผยจุดใช้แล้วแสบจมูก ปวดศีรษะ ตาพร่า หากได้รับปริมาณมากเกินอาจทำให้เสียชีวิต เตือนโรงแรม ภัตตาคาร ซื้อมาใช้โทษเดียวกับคนจำหน่ายและผลิต


          ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และโฆษก อย. กล่าวว่า อย.ได้นำแอลกอฮอล์อุ่นอาหาร กรีนพาวเวอร์ จำนวน 50 ลัง น้ำหนักรวม 2,266 กิโลกรัม และแอลกอฮอล์แข็ง-เจล จำนวน 122 ถัง น้ำหนักรวม 1,586 ลิตร ซึ่งอายัดจากบริษัท อีโคโนไมเซอร์ กรุ๊ป จำกัด ไปเผาทำลายที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ หลังจากได้ตรวจสอบ เก็บตัวอย่าง และอายัดไว้ตั้งแต่เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2555 ซึ่งผลการตรวจวิเคราะห์พบปริมาณเมทานอลเกินกว่ากำหนด คือ 86.7% ทั้งที่มาตรฐานต้องไม่เกิน 1% เข้าข่ายเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ซึ่งห้ามผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


          ภก.ประพนธ์ กล่าวอีกว่า ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์อุ่นอาหารเป็นผลิตภัณฑ์ที่พบว่ามีใช้กันอย่างแพร่หลาย ใช้อุ่นอาหารประเภทหม้อไฟ ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้จัดเป็นวัตถุอันตรายถูกกำกับควบคุม โดย อย. ซึ่งที่ผ่านมา อย. ได้เก็บตัวอย่างและยังพบว่า ตกมาตรฐาน ซึ่งแอลกอฮอล์ที่มีเมทานอลเกินกว่ามาตรฐานจะส่งผลต่อสุขภาพ หากสูดดมเข้าไปจะทำให้เกิดอาการปวดศีรษะ ตาพร่า และถ้าสูดดมในปริมาณมากอาจทำให้เสียชีวิตได้


         ซึ่งที่ผ่านมา อย. ได้เชิญผู้ประกอบการโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหารเข้าร่วมประชุม เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้ประกอบการดังกล่าวที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นี้สังเกตฉลากว่า มีเครื่องหมายมาตรฐาน สมอ. หรือไม่


          "ผลิตภัณฑ์ที่มีเมทานอลเกินมาตรฐานจะฉุนแสบจมูก และไอของผลิตภัณฑ์จะทำให้ระคายเคืองตา หากไม่แน่ใจสามารถทดสอบโดยการใช้ชุดทดสอบของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มาทดสอบได้ และหากพบว่าผู้ประกอบการใช้แอลกฮอล์อุ่นอาหารที่มีปริมาณเมทานอลมากกว่า 1% และไม่แจ้งข้อมูลดังกล่าว อย.จะดำเนินการตามมาตรฐานเดียวกับผู้จำหน่ายและผู้ผลิต ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ" รองเลขาธิการ อย. กล่าว


 


 


          ที่มา : ASTV ผู้จัดการออนไลน์


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code