ระวัง! “สารหล่อลื่น” ทาถุงยาง เสี่ยงขาด “ติดโรค-ตั้งครรภ์”

Shares:
QR Code :
QR Code