ระวัง! บริโภคของเย็น เสี่ยงเชื้อจุลินทรีย์

 

อย. เตือนผู้บริโภคช่วงหน้าร้อนระมัดระวังการบริโภคน้ำดื่ม น้ำแข็ง และไอศกรีม อาจปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ได้ง่ายจากอาหารที่ไม่สะอาด ทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน และโรคอุจจาระร่วง แนะควรเลือกซื้อน้ำแข็ง น้ำดื่ม ที่มีภาชนะบรรจุที่สะอาดและปิดสนิท มีฉลากแสดงรายละเอียดครบถ้วน เพื่อความปลอดภัย

ภญ. ศรีนวล กรกชกร รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ขณะนี้อากาศร้อนจัด ในทั่วทุกภาคของประเทศ ทำให้น้ำดื่ม น้ำแข็ง และไอศกรีม มักเป็นผลิตภัณฑ์ยอดนิยมของผู้บริโภค ดังนั้น อย. จึงมีการเฝ้าระวังความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เหล่านี้อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพราะหากมีการปนเปื้อนในขั้นตอนการผลิตและการเก็บรักษาที่ไม่ดี เชื้อที่ปนเปื้อนจะเจริญเติบโตได้เร็ว

ทั้งนี้ เชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคและมักพบบ่อยในหน้าร้อน ได้แก่ เชื้อแซลโมเนลล่า วิบริโอ อีโคไล และสแตฟฟิโลคอคคัส ออเรียส เป็นต้น ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน และโรคอุจจาระร่วง อย. มีความห่วงใยอย่างยิ่ง จึงขอให้ผู้บริโภคระมัดระวังในการ เลือกซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง และไอศกรีม เป็นพิเศษในช่วงนี้ 

โดยการเลือกซื้อน้ำดื่ม ควรเลือกภาชนะบรรจุที่สะอาดและปิดสนิท ไม่รั่วซึมหรือมีรอยสกปรก ไม่มีร่องรอยการเปิดใช้ ลักษณะของน้ำที่บรรจุอยู่ต้องใสสะอาด ไม่มีตะกอน ไม่มีสี กลิ่น หรือรสที่ผิดปกติ ส่วนน้ำแข็ง หากเป็นน้ำแข็งหลอดที่บรรจุถุง ควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากให้ครบถ้วน เช่น เครื่องหมาย อย. พร้อมเลขสารบบอาหาร 13 หลัก และข้อความว่า “น้ำแข็งใช้รับประทานได้” ด้วยตัวอักษรสีน้ำเงิน ส่วนน้ำแข็งหลอดที่ตักแบ่งขาย ตามร้านค้า ร้านอาหารทั่วไป จะเป็นน้ำแข็งที่จำหน่ายโดย ไม่ต้องมีฉลาก ผู้บริโภคควรสังเกตสถานที่เก็บ และภาชนะที่บรรจุน้ำแข็งซึ่งต้องถูกลักษณะ ไม่มีการใส่น้ำแข็งปนกับอาหารประเภทอื่น โดยก้อนน้ำแข็ง เมื่อสังเกตด้วยตาเปล่าต้องมีความใส สะอาด ปราศจากเศษฝุ่นละอองปนเปื้อน

หากเป็นน้ำแข็งซอง ควรซื้อมาบริโภคทั้งก้อน โดยนำมาล้างน้ำก่อนทุบหรือบดแล้วนำใส่ในภาชนะบรรจุที่สะอาด สำหรับไอศกรีม ภาชนะบรรจุต้องสะอาดและปิดสนิท ไม่ฉีกขาด (ไอศกรีมไม่รั่วซึมออกมา) ส่วนไอศกรีมประเภทตักขาย ตัวไอศกรีมต้องไม่มีสี กลิ่น รส ผิดปกติ และไม่เหลว หรือมีลักษณะเหมือนเคยละลายมาแล้ว โดยผู้บริโภคต้องดูสุขลักษณะของผู้ขายด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเล็บมือ การแต่งกาย ภาชนะที่ใช้ใส่ไอศกรีมก็ต้องสะอาดด้วย

รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อไปว่า ขอให้ผู้บริโภคป้องกันตนเองและเพิ่มความปลอดภัยในการบริโภค น้ำดื่ม น้ำแข็ง และไอศกรีม ในช่วงหน้าร้อน โดยเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากแสดงรายละเอียดครบถ้วน ชัดเจน เช่น เครื่องหมายอย. พร้อมเลขสารบบอาหาร 13 หลัก วันเดือนปีผลิตหรือวันหมดอายุ ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต ตามที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ หาก อย. ตรวจพบผลิตภัณฑ์ที่มีการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจะดำเนินการตามกฎหมาย โดยจัดเป็นอาหารผิดมาตรฐาน ระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท และจัดเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

หากผู้บริโภคพบผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่สะอาด ไม่ได้มาตรฐาน สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย.1556 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย คุ้มครองความปลอดภัยให้ผู้บริโภคทั่วประเทศ

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Shares:
QR Code :
QR Code