ระวังโรคอาหารเป็นพิษหน้าร้อน

 

จากข้อมูลการเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหารพร้อมบริโภคที่วางจำหน่ายตามสถานีขนส่งต่างๆ พบว่ายังมีการปนเปื้อนของเชื้อโรคอาหารเป็นพิษ ที่ก่อให้เกิดอาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย เป็นไข้ ในรายที่รุนแรง อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

นายแพทย์นิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา ทำให้มีผู้ใช้บริการในสถานีขนส่งเป็นจำนวนมาก ประกอบกับอากาศร้อนทำให้อาหารปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์เน่าเสีย ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดโรคอาหารเป็นพิษ หรือโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันได้ง่าย

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ดำเนินการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำดื่ม โดยสุ่มเก็บตัวอย่างที่จำหน่ายในสถานีขนส่งต่างๆ ได้แก่ สถานีขนส่งหมอชิต สถานีขนส่งสายใต้ สถานีขนส่งเอกมัย และสถานีรถไฟหัวลำโพงอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยปี 2556 ได้เก็บตัวอย่างอาหารพร้อมบริโภคจำนวน 64 ตัวอย่าง มีการปนเปื้อนเชื้ออีโคไล (e.coli) จำนวน 27 ตัวอย่างและพบเชื้อโรคอาหารเป็นพิษ ได้แก่ เชื้อสแตฟฟิโลคอคคัส ออเรียส (staphylococcus aureus) จำนวน 4 ตัวอย่าง เชื้อซัลโมเนลล่า (salmonella spp.) จำนวน 2 ตัวอย่าง แต่ไม่พบเชื้ออหิวาห์ตกโรค

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวอีกว่า จากข้อมูลการเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหารพร้อมบริโภคที่วางจำหน่ายตามสถานที่ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่ายังมีการปนเปื้อนของเชื้อโรคอาหารเป็นพิษ ซึ่งเชื้อเหล่านี้จะก่อให้เกิดอาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย เป็นไข้ บางรายอาจเกิดอาการช็อกหมดสติและรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

ทั้งนี้ การรักษาอาการเบื้องต้นทำได้โดยให้ดื่มสารละลายน้ำตาลเกลือแร่ หรือโออาร์เอส โดยหลังดื่มแล้ว 8-12 ชั่วโมง หากอาการไม่ดีขึ้นให้นำส่งโรงพยาบาลทันที อย่างไรก็ตามขอเตือนผู้บริโภคให้รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ อยู่เสมอ ใช้ช้อนกลางทุกครั้งและล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ในส่วนผู้ประกอบการควรอุ่นอาหารให้ร้อนอยู่เสมอ หรืออุ่นทุกๆ 2 ชั่วโมง และไม่หยิบจับอาหารโดยตรงด้วยมือเปล่า

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ