ระวังโรคฤดูร้อน

ที่มา :  เว็บไซต์แนวหน้า


ระวังโรคฤดูร้อน thaihealth


แฟ้มภาพ


เตือนระวังโรคฤดูร้อน อากาศที่ร้อนและแห้งแล้ง อาจเพิ่มความเสี่ยงเกิดการระบาดของโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ


นายปกครอง พลเมือง ผู้อำนวยการเขตจอมทองกล่าวว่า เนื่องจากอากาศที่ร้อนและแห้งแล้ง อาจเพิ่มความเสี่ยงเกิดการระบาดของโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง,โรคอาหารเป็นพิษ, โรคบิด, โรคอหิวาตกโรค, โรคไข้ไทฟอยด์ หรือโรคไข้รากสาดน้อย ซึ่งจะมีอาการไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามร่างกายท้องอืดหรือท้องเสียได้


เขตจอมทอง ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงขอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันป้องกันโรคทางเดินอาหารและน้ำ โดยรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ ดื่มน้ำสะอาด หลีกเลี่ยงอาหารสุกๆ ดิบๆ อาหารที่ปรุงทิ้งไว้เป็นเวลานาน อาหารมีแมลงวันตอม ล้างผักผลไม้หลายๆ ครั้ง ล้างมือฟอกสบู่ทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารหรือปรุงอาหาร และหลังจากเข้าห้องน้ำ รักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาดป้องกันแพร่ระบาดของเชื้อโรค นำสัตว์เลี้ยงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

Shares:
QR Code :
QR Code