ระวังถุงของขวัญเด็กแรกเกิดอุปสรรคนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน

เสี่ยงติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ มีปัญหาการได้ยินเสียง

ระวังถุงของขวัญเด็กแรกเกิดอุปสรรคนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน 

          ผลสำรวจล่าสุดของรัฐบาลอเมริกัน พบแม่ใหม่ถึงร้อยละ 77 ให้ลูกดูดนมแม่ อย่างน้อยที่สุดในช่วงเดือนแรก และนับเป็นอัตราสูงสุดที่พบในรอบทศวรรษ

 

          จากข้อมูลการสำรวจทั่วไปของ Centrers for Disease Control and Prevention (C.D.C) ระบุว่านี่นับเป็นอัตราสูงสุดที่พบในรอบสิบปีของประเทศสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียว เมื่อดูจากอัตราการให้นมแม่ที่สำรวจพบในปี 1993 – 1994 ซึ่งมีเพียงร้อยละ 60 แห่หลังจากนั้นมาอัตราการให้นมแม่ก็ค่อยๆ เพิ่มขึ้น

 

          นอกจากนี้ การสำรวจล่าสุดของสถาบันสุขภาพและโภชนาการนานาชาติ (National Health and Nutrition Examination) ซึ่งใช้วิธีการสำรวจโดยการสัมภาษณ์แม่ที่เข้ารับการตรวจสุขภาพร่างกาย ข้อมูลเบื้องต้นจากการตรวจสุขภาพทารกจำนวน 434 คน ในปี 2005 – 2006 และจากการสำรวจทางโทรศัพท์เมื่อประมาณปีที่แล้ว พบว่า มีเด็กทารกที่เกิดในปี 2004 ถึงร้อยละ 74 ที่ได้รับนมแม่ ซึ่งจากข้อเท็จจริงที่พบนี้อย่างไรก็ดี มีผู้เชี่ยวชาญด้านนมแม่ออกมาตั้งข้อสังเกตว่า แม้มีรายงานหลายชิ้นที่บอกว่า อัตราการให้นมแม่ของแม่ใหม่เพิ่มขึ้น แต่ถ้าสังเกตให้ดีจะพบว่าอัตราการให้ลูกดูดนมแม่อย่างเดียวไปจนกระทั่ง 6 เดือนยังคงไม่เปลี่ยนแปลงและที่สำคัญ อาจต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลได้วางไว้ด้วยซ้ำ รศ.ดร.บาร์บาร่า แอล ฟิลิปป์ (Dr. Barbara L. Philipp) แห่งภาควิชากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบอสตันกล่าวว่า

 

          “จากข้อมูลการสำรวจของ C.D.C แน่นอนว่าทำให้เรารู้ว่าลูกได้กินนมแม่แต่การสำรวจนี้ไม่ได้บอกว่าแม่ให้ลูกกินนมแม่อย่างเดียวหรือให้ร่วมกับนมผสมอื่นๆ ด้วย ซึ่งนี่นับเป็นเกณฑ์การสำรวจที่ค่อนข้างกว้างมาก”

 

          สิ่งนี้คือปัญหา เพราะจากการศึกษาไม่ต่ำกว่า 5 ครั้ง พบว่า เมื่อหมอและพยาบาลส่งมอบถุงของขวัญให้แก่แม่หลังคลอดโดยที่ไม่ได้หยิบกล่องนมผสมออกก่อน โอกาสที่แม่จะกลับบ้านไปให้นมแม่อย่างเดียวแก่ลูกนั้นก็มีน้อยเต็มที่ เป็นผลไม้เมื่อไม่นานนี้ได้เกิดการรวมกลุ่มขึ้นมาภายใต้ชื่อ Ban the Bags เพื่อรณรงค์ให้โรงพยาบาลทั้งหลายงดการแจกตัวอย่างนมผสมสำหรับทารกแก่แม่ใหม่แต่มันก็ได้ผลในวงจำกัด

 

          ทั้งนี้ การเพิ่มอัตราการให้นมแม่ของแม่ใหม่อย่างน้อยก็ต้องมาจากการขับเคลื่อน โดยการรณรงค์ร่วมกันของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะหน่วยงานที่ดูแลเรื่องสุขภาพ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องช่วยกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ถึงประโยชน์ของนมแม่อย่างแท้จริง และรู้ว่าหลังจากให้ลูกดูดนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือนแล้ว แม่ก็ยังสามารถให้ลูกดูดนมต่อไปได้จนกระทั่งอายุ 2 ขวบ รวมไปถึงความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจตามมาได้จากการให้ลูกดื่มนมผสม เช่นเสียงต่อการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจและทำให้มีปัญหาการได้ยินเสียงเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วน เบาหวาน และมะเร็งมากกว่าเด็กที่กินนมแม่ เป็นต้น

 

 

 

 

 

 

เรื่องโดย : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

 

Update:30-07-51

Shares:
QR Code :
QR Code