ระบุคนไทยเป็นเบาหวานกว่า 3 ล้านคน เสี่องอีกเกือบ 2 ล้านคน

สปสช. เร่งนำร่องระบบดูแลผู้ป่วยครบวงจร

 ระบุคนไทยเป็นเบาหวานกว่า 3 ล้านคน เสี่องอีกเกือบ 2 ล้านคน

          คนไทย ป่วยเป็นโรคเบาหวานกว่า 3 ล้านคน และมีผู้อยู่ในภาวะเสี่ยงอีกเกือบ 2 ล้านคน สำนักงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เร่งนำร่องระบบดูแลผู้ป่วยครบวงจรใน 5 จังหวัด ก่อนขยายผลให้ครอบคลุมทั่วประเทศในปี 2555

 

          นายแพทย์วินัย  สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า โรคเบาหวาน เป็นโรคเรื้อรังที่ทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ลดต่ำลงจากภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เช่น ความผิดปกติของปลายประสาท โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคไตวาย รวมถึงแผลบริเวณเท้าที่ยากต่อการรักษา และความพิการทางสายตา

 

 สำหรับประเทศไทย ขณะนี้มีผู้ป่วยโรคเบาหวานกว่า 3 ล้านคน และมีผู้ที่มีความเสี่ยงต้องเฝ้าระวังเบาหวานอีกประมาณ 1 ล้าน 8 แสนคน สปสช. จึงร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขจัดโครงการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานและภาวะที่เกี่ยวข้องกับเบาหวานอย่างครบวงจรในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 

โดยในปีนี้ เริ่มนำร่องใน 5 จังหวัด คือทุกอำเภอในจังหวัดนครราชสีมา สุราษฎร์ธานี และแพร่ รวมถึงอำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย และอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งจะจัดให้มีการลงทะเบียนผู้ป่วยและค้นหาผู้มีความเสี่ยง โดยตั้งเป้าหมายว่าประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ต้องได้รับการคัดกรองความเสี่ยง 1 ล้าน 2 แสนคน และกลุ่มเสี่ยงสูงที่จะป่วยเป็นเบาหวานมากกว่า 4 หมื่นคน ได้รับการลงทะเบียนเพื่อเฝ้าระวังและได้รับความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และมีผู้ป่วยเบาหวาน 65,000 คน ได้รับการลงทะเบียนเพื่อรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง

 

          เลขาธิการ สปสช. กล่าวอีกว่า จากการดำเนินโครงการฯ จนถึงขณะนี้ สามารถคัดกรองกลุ่มเสี่ยงได้กว่า 6 แสนคนแล้ว มีผู้ป่วยและผู้ที่มีความเสี่ยงสูงลงทะเบียน 37,000 ราย และคาดว่าปีหน้าจะสามารถขยายพื้นที่ดำเนินโครงการอีก 13 จังหวัด ก่อนที่จะขยายให้ครอบคลุมทั่วประเทศภายในปี 2555

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

 

 

update:20-05-51

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code