ระนองร่วมสถานศึกษาสร้างวินัยจราจร

ลดการสูญเสียกลุ่มเสี่ยงเยาวชน

 

 ระนองร่วมสถานศึกษาสร้างวินัยจราจร

 

          จังหวัดระนองจับมือสถานศึกษาเสริมสร้างวินัยจราจร ตามมาตรการ 3ม. 2ข. 1ร. เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน

 

          เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 53 ที่โรงแรมทินิดีจังหวัดระนอง ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดระนอง ประจำเดือนตุลาคม 2553 นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือหรือ mou ว่าด้วยการเสริมสร้างวินัยจราจรตามมาตรการ 3ม. 2ข. 1ร.ในสถานศึกษานำร่องจังหวัดระนอง ร่วมกับโรงเรียนสตรีระนอง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร และวิทยาลัยเทคนิคระนอง ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 1 แสนบาทจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

          ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า การดำเนินการดังกล่าวใช้ระยะเวลา 1 ปี มีเป้าหมายเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ให้เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 และเป็นการลดการบาดเจ็บ ความสูญเสียทั้งในชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนน ส่วนเหตุผลที่เลือกสถานศึกษาทั้ง 3 แห่งดังกล่าวเป็นพื้นที่ดำเนินการ เนื่องจากมีนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่ขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นจำนวนมาก

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์astv ผู้จัดการ

 

 

update : 29-10-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : กิตติภานันทร์ ลีจันทึก

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ