ระดับขั้นของการระบาด

แสดงลักษณะการแพร่กระจายของเชื้อโรค 

 

ระดับขั้น ไม่ได้หมายถึงความรุนแรงของโรค แต่หมายถึงลักษณะการแพร่กระจาย จากสัตว์สู่คนไปจนถึงแสดงการกระจายในคนสู่คนอย่างกว้างขวาง!!!

 

WHO (World Health Organization) ได้ระบุระดับขั้นของการแพร่กระจายเชื้อโรค ไว้ 6 ระดับด้วยกัน ซึ่งขณะนี้สถานการณ์การระบาดของโรคนี้อยู่ในระดับที่ 6 รายละเอียดของระดับต่างๆ คือ

 

ระดับขั้นของการระบาด1. ระดับที่ยังไม่พบเชื้อโรคในมนุษย์ หรืออาจมีเชื้อโรคดังกล่าวในสัตว์บางตัว ระดับความเสี่ยงที่จะระบาดอยู่ในระดับต่ำ

 

2. มีการระบาดอย่างชัดเจนในสัตว์ ยังไม่มีการระบาดในมนุษย์ แต่ความเสี่ยงที่จะระบาดสู่คนสูงขึ้น

 

3. จะเป็นระดับที่มีการพบการระบาดจากสัตว์สู่คน แต่ยังไม่พบการระบาดจากคนสู่คน หรือพบการระบาดจากคนสู่คน แต่เชื้อโรคยังไม่สามารถรับมือกับระบบภูมิต้านทานในร่างกายได้ดีนัก  ดังนั้น การระบาดในระดับนี้สามารถจำกัดไว้ในวงแคบได้

 

4. มีการติดต่อจากคนสู่คนในวงแคบ เป็นช่วงเริ่มต้นของการระบาดจากคนสู่คน

 

5. มีการระบาดจากคนสู่คนในวงกว้างขึ้น เริ่มกระจายได้รวดเร็ว และต่อเนื่องเป็นทวีคูณ

 

6. เกิดการระบาดของเชื้อโรคชนิดนั้นๆทั่วโลก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : คณะอนุกรรมการสนับสนุนการป้องกัน ควบคุมและการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ (H1N1) 2009 สสส.

 

 

Update 19-08-52

อัพเดทเนื้อหาโดย : อารยา สิงห์สวัสดิ์

อ่านเนื้อหาในคอลัมน์ทั้งหมด

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ