รอบการให้วัคซีนโปลิโอ ปี 2556 (ทั่วประเทศ)


เด็กๆ ที่มีสุขภาพแข็งแรง เจริญเติบโตตามวัย

“โรคโปลิโอ” เดิมเรียกว่า โรคไข้ไขสันหลังอักเสบ เป็นโรคติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสโปลิโอ โดยเชื้อจะเข้าไปในระบบประสาททำให้เกิดอาการอัมพาตตามมา

ในรายที่มีอาการรุนแรงจะมีอาการอัมพาตของกล้ามเนื้ออย่างถาวร เป็นผลให้พิการหรือเสียชีวิตได้ เชื้อไวรัสโปลิโอเกิดได้ในคนทุกกลุ่มอายุแต่มักจะเกิดในกลุ่มอายุต่ำกว่า 5 ปี มากที่สุด เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ยังไม่มีภูมิต้านทานต่อโรค หรือมีภูมิต้านทานไม่เพียงพอ ปัจจุบันพบได้ค่อนข้างน้อย เนื่องจากมีการให้วัคซีนป้องกันได้อย่างทั่วถึง

การติดต่อ

สามารถติดต่อได้โดยเชื้อไวรัสโปลิโอออกจากผู้ป่วยโดยออกมากับเสมหะ น้ำลายในขณะไอ จาม และออกปนกับอุจจาระแล้วเข้าสู่ร่างกายผู้อื่นทางปาก ด้วยการกลืนเชื้อที่ติดอยู่ที่คอจากลมหายใจหรือกลืนเข้าไปพร้อมกับน้ำ อาหารที่มีเชื้อโรคนี้ปะปนอยู่  เชื้อโรคจะเข้าไปทางเดินอาหาร เข้าไปในกระแสโลหิตถึงสมองและไปไขสันหลัง ถ้าทำลายเซลล์ประสาทโดยเฉพาะเซลล์ประสาทของกล้ามเนื้อ จะทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงและเป็นอัมพาตได้

กลุ่มเด็กไทยอายุต่ำกว่า 5 ปีและเด็กต่างชาติอายุต่ำกว่า 15 ปี

ที่มักจะได้รับวัคซีนไม่ครบและเสี่ยงต่อการรับเชื้อโปลิโอที่อาจนำเข้ามาจากประเทศที่ยังมีเชื้อโปลิโอระบาดอยู่กลับเข้ามาได้ เชื้อโปลิโอไม่อาจหมดไปได้จากโลกนี้ ถ้าไม่ไปรับวัคซีน เด็กจะปลอดภัยจากโรคโปลิโอได้ด้วยการรับการหยอดวัคซีนโปลิโอให้ครบ 5 ครั้ง ตามกำหนด ดังนี้

ครั้งที่ 1,2,3 เมื่ออายุ 2-4 และ 6 เดือน

ครั้งที่ 4 ห่างจากครั้งที่ 3 ประมาณ 1 ปี

ครั้งที่ 5 ห่างจากครั้งที่ 4 ประมาณ 3-4 ปี และต้องไปรับการหยอดวัคซีนโปลิโอทุกครั้งในช่วงการรณรงค์

เราสามารถป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ของโรคโปลิโอ โดยล้างมือก่อนรับประทานอาหารทุกครั้ง ให้เด็กดื่มน้ำที่สะอาด ล้างมือให้สะอาดหลังจากถ่ายอุจจาระทุกครั้ง

เราสามารถช่วยป้องกันไม่ให้โรคโปลิโอกลับมาแพร่ระบาดได้อีก โดยช่วยกันเฝ้าระวังโรค : ถ้าพบเห็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี มีอาการแขนขาอ่อนแรง ควรแนะนำให้รีบไปพบแพทย์ ที่โรงพยาบาล หรือไปพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่สถานีอนามัย หรือศูนย์บริการสาธารณสุขที่ใกล้บ้าน เพื่อให้มีการตรวจหาเชื้อโปลิโอ และหาสาเหตุอื่นต่อไป 

ช่วยกันป้องกันโรค :  ตรวจสอบดูประวัติรับวัคซีนของบุตรหลานในสมุดบันทึกสุขภาพว่าได้รับครบถ้วนตามกำหนดหรือไม่ โดยปกติเด็กทุกคนจะได้รับสมุดบันทึกฯ เมื่อแรกคลอด และใช้เป็นประวัติสุขภาพติดตัวทุกครั้งที่โรงพยาบาลเพื่อรับวัคซีนป้องกันโรคตามกำหนดนัด หากไม่มั่นใจว่าบุตรหลานได้รับวัคซีนครบหรือไม่ควรปรึกษาแพทย์ พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อจะได้นัดหมายมารับวัคซีนให้ครบถ้วน หรือหากเป็นช่วงรณรงค์ ก็สามารถมาปรึกษาและขอรับวัคซีนได้

**รอบการให้วัคซีนโปลิโอ ปี 2556 (ทั่วประเทศ) ครั้งที่ 1 วันที่ 14 พ.ย.56   ครั้งที่ 2 วันที่ 12 ธันวาคม 56 ผู้ปกครองสามารถติดต่อขอรับวัคซีนได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน (ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย)

 

 

ที่มา : สคร.3 ชลบุรี กรมควบคุมโรค

 

Shares:
QR Code :
QR Code