รวมใจแม่อาสา ตอนอาหารแม่ – อาหารลูก

          มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย รวมพลกลุ่มคุณแม่ออนไลน์เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จัดกิจกรรมรวมใจแม่อาสา ตอนอาหารแม่ – อาหารลูก วางเป้าหมายสร้างกลุ่มแม่อาสาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้แข็งแกร่งและขยายเครือข่ายกลุ่มแม่ออนไลน์เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสังคมไทย  


/data/content/24305/cms/e_cdfgilnquz16.jpg


          พญ.ศิริพัฒนา  ศิริธนารัตนกุล ประธานคณะอนุกรรมการเว็บไซต์ มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมรวมใจแม่อาสาในวันที่ 17 พฤษภาคม 2557 เวลา 12.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในครั้งนี้ ถือเป็นการจัดครั้งแรกในปี 2557 ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรมปีละ 4 ครั้ง โดยเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการเว็บไซต์มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


          “รูปแบบกิจกรรมรวมใจแม่อาสา คือ การห้องเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องความรู้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง และการเสริมทักษะในเรื่องที่จำเป็น อาทิ เช่น การฝึกซ้อมท่าอุ้มให้นม วิธีปฏิบัติตัวในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เทคนิคการตรวจเต้านม การนวดกระตุ้นน้ำนม โดยมีความมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คุณแม่ออนไลน์ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการปฎิบัติที่ถูกต้อง” พญ.ศิริพัฒนา ศิริธนารัตนกุล กล่าว


         ที่มาของการจัดกิจกรรมนี้ เกิดจากกลุ่มแม่อาสา ที่มีจิตสาอาสามาช่วยในการดำเนินงานของ มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ได้เกิดการรวมตัวกัน และมีความคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับกลุ่มแม่ออนไลน์ ซึ่งเป็นแฟนเพจ www.facebook.com/Thaibf  ซึ่งขณะนี้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และมีความต้องการในการร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง


           การจัดกิจกรรมได้แบ่งเป็น 3 ห้องเรียน ได้แก่  Workshop แม่ช่วยแม่ คือ แนะนำการเตรียมตัวระหว่างตั้งครรภ์ เริ่มต้นให้นมแม่ได้อย่างไร สาธิตการนวดกระตุ้นน้ำนม, Workshop โภชนาการอาหารแม่ & อาหารตามวัย แนะนำโภชนาการแม่ให้นมบุตร และอาหารเสริมลูก & เคล็ดลับเพิ่มน้ำนม และห้องเรียนสุดท้าย คุณพ่อจะช่วยคุณแม่เลี้ยงลูกด้วยแม่ได้อย่างไร


 


 


           ที่มา :  มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย 

Shares:
QR Code :
QR Code