รวมพลังเยาวชนเปลี่ยนค่านิยมการดื่ม

เยาวชนรวมพลังลดความรุนแรงต่อผู้หญิง thaihealth


เยาวชน น.ศ. เชียงใหม่ รวมพลังเปลี่ยนค่านิยมการดื่มและลดความรุนแรงต่อผู้หญิง โดยเริ่มจากวาเลนไทน์


เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ในเทศกาลแห่งความรัก เครือข่ายเยาวชนป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสารเสพติดในจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้การสนับสนุนจากมูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทย และโครงการทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ในพื้นที่สาธารณะร่วมสื่อสารและส่งเสียงของเด็กเยาวชนต่อประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่


ในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์พบว่า เป็นเทศกาลที่มีหลายความเชื่อและเยาวชนส่วนหนึ่งยังมองว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันวาเลนไทน์ยังเป็นค่านิยมที่น่าสนใจ เครือข่ายเยาวชนนักศึกษา 4 มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งรวมกลุ่มกันในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่ถนนคนเดินวันอาทิตย์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสื่อสารประเด็นที่พยายามขับเคลื่อนโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง ค่านิยมลดความเสี่ยงโดยการลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เยาวชนรวมพลังลดความรุนแรงต่อผู้หญิง thaihealthและมีความรักแบบปลอดภัย และรู้เท่าทันธุรกิจและสื่อสังคมออนไลน์


นักศึกษาทั้ง 4 มหาวิทยาลัยมีการจัดทำป้ายคำความรณรงค์ที่หลากหลายเพื่อกระตุ้นเตือนให้กับผู้คนที่เดินทางมาในบริเวณถนนคนเดินจังหวัดเชียงใหม่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมในเครือข่าย พร้อมทั้งมีการเตรียมของขวัญที่ระลึก ถุงยางอนามัย และดอกกุหลาบมอบให้กับผู้คนที่เดินทางมาบริเวณถนนคนเดินจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะมีข้อความรณรงค์เพื่อกระตุ้นเตือนถึงผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมทั้งมีการแสดงดนตรีเพื่อสร้างสีสันและบรรยากาศในเทศกาลแห่งความรัก


นางสาวกัญญารัตน์ อินทะนี แกนนำชมรมสร้างเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ตัวแทนเครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสารเสพติดในจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการจัดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ยังเน้นการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมไปถึงการหากิจกรรมสร้างสรรค์และกิจกรรมทางเลือกในการ ลดผลกระทบจากการดื่มในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์โดยในปีนี้ใช้แคมเปญภายใต้แนวคิด orange in love รักเท่าเทียมรู้เท่าทัน ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้มีวิธีคิดในการที่จะมีความรักแบบปลอดภัยและไม่ทำร้ายผู้หญิงและใช้ความรุนแรง โดยกิจกรรมนี้จะมีการทำอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงจะเชื่อมโยง ไปในกิจกรรมวันรณรงค์สตรีสากลโดยพยายามที่จะสื่อสารมิติการดื่มมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้หญิงรวมไปถึงผู้หญิงอาจจะได้รับความรุนแรงจากการดื่มก็เป็นได้ดังนั้นจึงเป็นวิธีการที่เยาวชนจะสื่อสารไปยังคนรุ่นใหม่และคนในสังคมให้ตระหนักถึงผลกระทบจากการดื่มสุราการมีเพศสัมพันที่ไม่ปลอดภัยการใช้สื่อสังคมออนไลน์รวมไปถึงการยุติความรุนแรงต่อสตรี และกิจกรรมรณรงค์ดังกล่าวยังมีการขับเคลื่อนพร้อมกันกับเยาวชนใน 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศลาว ประเทศกัมพูชา และประเทศเวียดนาม


 


 


ที่มา : เครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดในจังหวัดเชียงใหม่


ภาพประกอบจากเครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดในจังหวัดเชียงใหม่

Shares:
QR Code :
QR Code