รวมพลังเครือข่ายควบคุมแอลกอฮอล์

รวมพลังเครือข่ายควบคุมแอลกอฮอล์ thaihealth


           สคอ.สานพลังสื่อลพบุรี ร่วมชี้โทษดื่มสร้างความสูญเสีย


           เมื่อเร็วๆ นี้  ที่ศูนย์สัมมนาจัดเลี้ยงมนณิพา อ.เมือง จ.ลพบุรี  ในงานสานพลังเครือข่ายครบรอบ 7 ปี พ.ร.บ.ความคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวทางการทำงานขับเคลื่อนรณรงค์ ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ สร้างความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายพ้รอมนำเสนอผลการดำเนินงานของภาคีเครือข่าย จัดโดยศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดลพบุรี ซึ่งมีสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) เป็นภาคีร่วมดำนินการประสานสื่อมวลชนร่วมทำข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรมการประชุมฯ โดยมี นายณรงค์ จันทร สาธารณสุขอำเภอเมืองลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ครู นักเรียน อบต. รพสต. อสม. เครือข่ายองค์กรงดเหล้าในพื้นที่ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมกว่า 50 คน 


           น.ส. ภรธิดา เวียงสงค์ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า ในการดำเนินงานรวมพลังเครือข่ายควบคุมแอลกอฮอล์ thaihealthของเครือข่ายในจังหวัดลพบุรี มีทุนในการทำงานที่เริ่มจากการพัฒนาชุมชนต้นแบบจากนโยบาย “หมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข” ของผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี โดยเครือข่ายฯเข้าไปหนุนเสริมศีลข้อที่ 5 เชิญชวนประชาชนสมัครลงนามงดเหล้าครบพรรษา นำร่องงานวิจัยที่หมู่ที่ 4 ตำบลชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง พบคนต้นแบบและจัดกิจกรรมระหว่างพรรษา ส่งเสริมอาชีพมีรายได้เสริม ครอบครัวอบอุ่น ภายใต้คำขวัญ "เหล้าเบียร์หรือจะสู้ลูกเมียเชียร์ให้เลิก"


           นอกจากนี้ในปี 2557 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีได้ให้การสนับสนุนโครงการโรงเรียนปลอดเหล้าปลอดบุหรี่จำนวน 2 แห่ง และ ปี 2558 สนับสนุนเพิ่มอีก 6 แห่ง นอกจากนี้ยังมีการขยายผลสู่หมู่บ้านศีล 5 ไปหมู่บ้านใกล้เคียงอีกหลายแห่ง ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าปัญหาการดื่มเหล้าในพื้นที่ลดลง หลายหน่วยงานเริ่มตื่นตัวและเห็นความสำคัญ ร่วมสนับสนุนนโยบาย เช่น งานประเพณีจังหวัดรณรงค์ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงาน รวมทั้งมีการบังคับใช้กฎหมายเข้ม กวดขันร้านค้าที่ลอบจำหน่ายให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เป็นต้น จึงส่งผลภาพรวมจังหวัดลพบุรี มีอัตราการดื่มที่ลดลง 


            ด้านนายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) กล่าวว่า 7 ปี ของรวมพลังเครือข่ายควบคุมแอลกอฮอล์ thaihealthการบังคับใช้พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่าคนส่วนใหญ่ รู้เกี่ยวกับปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้น แต่มีบางส่วนที่ยังขาดความตระหนักและไม่ทำตามกฎหมาย ยังมีร้านค้าที่ละเมิดขายเหล้าให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี จึงอยากให้มีการบังคับกฎหมายอย่างจริงจัง นำผู้กระทำผิดมาลงโทษ เนื่องจากการดื่มสร้างผลกระทบและความสูญเสียอันมหาศาล ดังนั้นภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันผลักดันต่อไป เพื่อให้สังคมไทยน่าอยู่และประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เจ็บตายจากการดื่ม เพราะการดื่มแล้วขับรถ ทำให้เกิดความประมาท ขับเร็ว ขาดสติ เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บและเสียชีวิตบนถนนได้


            สำหรับกิจกรรมในงานได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนหลักการแนวทางวิชาการ การให้ความรู้ทางกฎหมาย การถอดบทเรียนการดำเนินงานต่างๆ การถอดบทเรียนเครือข่ายต้นแบบโรงเรียนปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ เครือข่ายชุมชนต้นแบบงดเหล้า “หมู่บ้านศีล 5” เป็นต้น


 


 


               ที่มา : สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)

Shares:
QR Code :
QR Code