รวมพลังอาสา ขับเคลื่อน ‘วัดสร้างสุข’

สสท. ร่วมกับ วัดสุทธิวราราม สำนักงานเขตสาทร และภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ร่วมเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการวัดสร้างสุข มุ่งเปลี่ยนพื้นที่วัดให้กลายเป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ชุมชนในอนาคต ยึดหลัก 5ส พัฒนาสถานที่ให้น่าอยู่ นำไปสู่การพัฒนาจิตใจคนในที่สุด

เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 56 ที่วัดสุทธิวราราม เขตสาทร กรุงเทพฯ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ สสท. ได้จัดกิจกรรม “การทำความสะอาดใหญ่” ภายใต้โครงการวัดสร้างสุข โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ วัดสุทธิวราราม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเหล่าอาสาสมัครนักเรียนโรงเรียนวัดสุทธิวราราม เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดเขตสาทร และพนักงานบริษัทเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์วัดให้น่าอยู่ ตามหลัก 5ส

นายอภิชาติ ยิ้มแสง ผู้จัดการโครงการวัดสร้างสุข กล่าวว่า เดิมทีหลัก 5ส คือ หลักที่มีใช้อยู่ในภาคอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน โดยมีหลักการดังนี้ 1.สะสาง ด้วยการลดสิ่งที่ไม่จำเป็น 2.สะดวก ด้วยการจัดระเบียบ 3.สะอาด ด้วยการตรวจสอบหาสิ่งผิดปกติ 4.สร้างมาตรฐาน ด้วยการตั้งกฎเกณฑ์และมุ่งมั่นพัฒนา และ 5.สร้างวินัย ด้วยการเคารพกฎกติกา

“เหตุที่นำ 5ส เข้ามาใช้ในโครงการวัดสร้างสุข เพราะ ต้องการพัฒนาพื้นที่วัดให้เกิดประโยชน์ในการใช้สอยอย่างสูงสุด จุดประสงค์คือต้องการให้วัดเป็นสถานที่ที่ทำให้เด็กและคนในชุมชนอยากมาวัดเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ร่วมกัน รวมถึงการพัฒนาหล่อหลอมใจของเหล่าจิตอาสาที่มาร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ โดยการสอดแทรกหลัก 5ส เข้าไป เพื่อให้ผู้ร่วมปฏิบัติสามารถนำหลักการนี้กลับไปพัฒนาชุมชน ครอบครัว และตัวเองได้ ปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว 4 แห่งในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ วัดสุทธิวราราม วัดจำปา วัดด่าน และวัดคลองเตยใน” นายอภิชาติ กล่าว

 

 

ที่มา : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

Shares:
QR Code :
QR Code