รวมพลังต้านคอร์รัปชั่น หน้าที่ของคนไทยทั้งประเทศต้องคำนึง

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

รวมพลังต้านคอร์รัปชั่น หน้าที่ของคนไทยทั้งประเทศต้องคำนึง thaihealth

 

แฟ้มภาพ

 

          การจัดกิจกรรม เดิน และ วิ่ง ถือเป็น กิจกรรมอันเป็นที่ยอมรับกันโดยถ้วนหน้าว่า  สามารถสร้างพลังให้เกิดขึ้นได้ทั้ง กาย และใจ ไม่ว่าจะเป็นการทำให้ ร่างกาย แข็งแรง และ จิตใจ เป็นสุข อีกทั้งยังเป็นการสร้างสรรค์ความสัมพันธ์อันดีงามให้เกิดขึ้นในหมู่ของนักเดินและวิ่งเป็นอย่างดีอีกด้วย

 

          ในวันที่ 2 ธันวาคม 2561  ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย จัดกิจกรรม “เดิน-วิ่ง “กู๊ด กาย รัน (Good Guy Run) ครั้งที่ 1” รวมพลังคนไทยส่งเสริมความดี มีคุณธรรม ราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ ไม่เอา คอร์รัปชั่น ขึ้น ณ สนามกีฬาแห่งชาติ ศุภชลาศัย

 

รวมพลังต้านคอร์รัปชั่น หน้าที่ของคนไทยทั้งประเทศต้องคำนึง thaihealth

 

          พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวว่า การจัดกิจกรรมวิ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ในการแสดงพลังของทุกภาคส่วน ที่ร่วมป้องกัน และปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้ง ส่งเสริมให้คนไทยหันกลับมารักสุขภาพ พร้อม สร้างจิตสำนึกให้เกิดคุณธรรมในด้านจิตใจ เพื่อให้รู้สึกภูมิใจที่คนไทยเห็นความสำคัญในการร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นมากขึ้น

 

รวมพลังต้านคอร์รัปชั่น หน้าที่ของคนไทยทั้งประเทศต้องคำนึง thaihealth

 

          ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า สสส.สนับสนุนงานวิ่งประมาณ 300 งานต่อปี ซึ่งจุดประสงค์ คือ การสนับสนุนงานวิ่งที่มีวัตถุประสงค์ที่ดี ซึ่ง ป.ป.ช.ก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ผลักดันในด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยถือเป็นการนำหลักส่งเสริมสุขภาพ มาร่วมบูรณาการกับการสร้าง สังคม ผ่าน 6 พันธกิจสำคัญ คือ 1.ไม่ขายบิบ (BIB) 2.ลงทะเบียนจุด Check in ก่อนสตาร์ท 3.ออกตัวไม่แซง ไม่แทรก 4.วิ่งครบทุกจุด 5.มีน้ำใจในการวิ่ง และ 6.”Good Guy Run Usfie & Share ทำดีแล้วบอกต่อ” แชร์ภาพถ่ายเพื่อเผยแพร่ลงบนโซเชียลมีเดีย โดย แสดงสัญลักษณ์ในการร่วมเชิดชูคนดี อันเป็น การสอดรับตามนโยบายขององค์กรต่อต้าน คอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) และเชิญชวนให้คนไทย ออกมาแสดงพลังเพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่น อีกทั้งเป็นการช่วยกระตุ้นกลุ่มคนเฉพาะให้ออกมาวิ่งรวมพลัง ทั้งองค์การยุติธรรม และสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ซึ่งเป็นการเพิ่มนักวิ่ง หน้าใหม่ตรงตามวัตถุประสงค์ในการจัดงานวิ่ง ที่ สสส.พยายามสนับสนุนให้ขยายวงกว้างมากขึ้น ซึ่งจากเดิมมี 5 ล้านคน หลังจากการขับเคลื่อน งานวิ่งมาอย่างต่อเนื่อง จนถึงวันนี้ทำให้ปัจจุบันเพิ่มจำนวนเป็น 15 ล้านคน และหวังว่าจะมากขึ้นต่อไปเรื่อยๆ

 

รวมพลังต้านคอร์รัปชั่น หน้าที่ของคนไทยทั้งประเทศต้องคำนึง thaihealth

 

                ร.ต.ท.พิชญ์วุฒิ เปี่ยมธรรมโรจน์ หนึ่งเสียงจากผู้เข้าร่วม กิจกรรรม เล่าถึงความรู้สึก ในงานวิ่งว่า การจัดกิจกรรมวิ่งที่สอดแทรกการรวมพลังกันในการต่อต้านคอร์รัปชั่น เป็นการกระตุ้นในเรื่องของคุณธรรมและจิตสำนึกได้ดีต่อสังคมบ้านเมือง และประเทศชาติ เหตุผลที่ตนมาวิ่ง เพราะเห็นว่าการออกกำลังกายเป็นประโยชน์มาก หลายครั้งที่ตนพาตัวเองออกมาวิ่ง ก็ค้นพบว่า ทำให้เกิดสังคมใหม่ มีแต่คนจิตใจดี ไม่วุ่นวาย เพราะงานวิ่งมีมาตรฐานงานมากขึ้นเรื่อยๆ ผิดกับการไปเที่ยวสถานที่กลางคืน ซึ่งมีการดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ทำให้สุขภาพยิ่งเสื่อมโทรมลงไป เรื่อยๆ ดังนั้นการออกกำลังกาย ยังไง ก็สุขภาพดีแน่นอน

 

          วันนี้ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ การพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนั้น จิตสำนึก และความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ เพื่อให้เกิดเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน จึงถือเป็น ปัจจัยสำคัญที่สุด ที่จะรวมน้ำใจของคนไทย ทั้งประเทศให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการที่จะนำพาให้สังคมไทย และ ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง กิจกรรม การวิ่ง ในครั้งนี้ จึงไม่เพียงแค่การพัฒนา ร่างกาย และจิตใจเท่านั้น แต่ยังเป็นการพัฒนาคุณธรรมให้ลงลึกสู่จิตวิญาณของคนไทย ในด้านการต่อต้านคอรัปชั่นอีกด้วย

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ