“รวมพลชุมชนเลิกเหล้า จ.สุรินทร์”

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมพลังชุมชน

           

“รวมพลชุมชนเลิกเหล้า จ.สุรินทร์”

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุรินทร์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจอมพระ โรงพยาบาลจอมพระ จับมือเครือข่ายภาคประชาชน อาทิ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สถาบันการจัดการทางสังคม เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ และสมาคมเครือข่ายองค์กรชุมชนสุรินทร์ จัดการประชุม รวมพลชุมชนเลิกเหล้า พบเยาวชนไทยอายุ 15 ปี – 18 ปี มีสถิติการดื่มสุราเพิ่มขึ้น และเยาวชนเริ่มดื่มอายุน้อยลง โดยเฉพาะในวัยรุ่นเพศหญิง มีจำนวนการดื่มเพิ่มขึ้นเกือบ 6 เท่าจากร้อยละ 1 เป็นร้อยละ 6.5 ในเวลาเพียง 7 ปี

 

“รวมพลชุมชนเลิกเหล้า จ.สุรินทร์”

นายปิติธรรม ฐิติมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุมรวมพลชุมชนเลิกเหล้า จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลตัวอย่างของการไม่ดื่มสุรา พร้อมกับตัวแทนจากชุมชน หมู่บ้าน ตำบล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบล จาก 17 อำเภอของจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 250 คน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และสนับสนุนการใช้มาตรการทางกฎหมาย ที่จะนำไปสู่การลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนสามารถขยายแนวร่วม สร้างกระแสสังคม สร้างความเข้าใจแก่ประชาชน และผู้ประกอบการ ในการร่วมมือกันปฏิบัติตามกฎหมาย และเพื่อปกป้องตนเองและผู้อื่น ให้พ้นจากการเป็นผู้รับผลกระทบของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

 

รองผู้ว่าฯ จ.สุรินทร์ ได้มอบนโยบาย และแนวคิดในการขับเคลื่อนและทำงานกิจกรรมว่า ปัจจุบันได้เคยพูดคุยกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์พบว่า การสูญเสียจากคดีอาชญากรรม น้อยกว่าการสูญเสียและการเกิดอุบัติเหตุจากสุราเสียอีก อีกทั้งยังส่งผลกระทบถึงปัญหาด้านครอบครัว ดังนั้น เราชวนชุมชนเลิกเหล้า ต้องช่วยกันแก้ไขไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องเหล้า เพราะผู้ที่รับผลกระทบก็คือเราด้วย สิ่งที่จะทำได้ง่ายที่สุดในการขับเคลื่อนคือ เริ่มต้นจากครอบครัว เช่น พ่อ แม่ ลูก ชวนกันจูงมือกันในสำคัญทางศาสนา ประกาศปฏิญาณตนเลิกเหล้า ซึ่งเริ่มต้นจากครอบครัวหลายครอบครัวในหมู่บ้าน ในชุมชน ที่สามารถเลิกเหล้าได้ แล้วนำไปสู่ภาคประชาคมหมู่บ้านว่าจะประกาศเลิกเหล้า ประกาศงานบุญประเพณีต่างๆ ให้ปลอดเหล้า ทำเป็นไข่แดงล้อมไข่ขาวไว้ และตัวชี้วัดที่สามารถสังเกตได้ง่ายเลยคือ ในเดือนนั้นๆ ร้านค้าในหมู่บ้าน ชุมชน ขายเหล้าได้เท่าไร และเดือนต่อๆ ไปขายได้เท่าไร ก็จะรู้ได้ว่าบ้านเราสามารถทำได้จริงมากน้อยเพียงใด โดยได้แจ้งต่อนายแพทย์สาธารณสุข และสรรพสามิตให้เก็บข้อมูลและสังเกตเรื่องนี้ด้วย

“รวมพลชุมชนเลิกเหล้า จ.สุรินทร์”

 

ต่อมาเป็นการบรรยายสร้างความเข้าใจเรื่อง พ...ยาสูบและแอลกอฮอล์ โดย นายแพทย์ พีระศักดิ์ ผลพฤกษา และอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการนำเสนอผลงานของชุมชนที่ดำเนินงานลด ละ เลิกสุราได้ดี (good practice) 3 ระดับ คือ

 

1.    ระดับชุมชน ได้แก่ บ้านหนองคูน้อย ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม

 

2.    ระดับตำบล ได้แก่ ตำบลสำเภาลูน อำเภอบัวเชด

 

3.    ระดับอำเภอ ได้แก่ อำเภอลำดวน

 

ช่วงบ่ายเป็นเวทีสรุปภาพรวมการขับเคลื่อนงานลด ละ เลิกสุรา และอบายมุข จังหวัดสุรินทร์ โดย นางกัญญานันท์  ตาทิพย์ อนุกรรมการกรรมการควบคุมฯ จากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มผู้ที่มาร่วมงานออกเป็น 17 กลุ่ม ชวนคิดชวนคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ตัวแทนนำเสนอบนเวที ซึ่งช่วงสุดท้ายเป็นเป็นไฮไลท์ของการประชุมในครั้งนี้ คือการประกาศเจตนารมณ์ พลังชุมชนการขับเคลื่อน เรื่องเหล้าอบายมุข จังหวัดสุรินทร์” เพื่อแสดงให้เห็นพลังความมุ่งมั่นตั้งใจของชาวชุมชนในการเอาชนะเหล้าและอบายมุข อันแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีของคนในชุมชนในการร่วมกันทำความดี เพื่อสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติต่อไป

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนล่าง

 

update: 28-09-53

อัพเดทเนื้อหาโดย: ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน

 

Shares:
QR Code :
QR Code